تنبلی حقیقی در عالم مجازی

تا قبل از ورود ابزار و فن‌آوری‌های نوین یعنی گوشی‌های هوشمند و اینترنت جیبی، بسیاری از افراد حداقل بین 50 تا 400 شماره تلفن و آدرس را در ذهن خود داشته و کمتر اتفاق می‌افتاد که خطای ذهنی در رهیابی
اتفاق بیفتد.
اما بعد از ورود ابزار ارتباطی نوین کم‌کم حافظه انسان‌ها شروع به تخلیه و جایگزینی نمودند. کم کم حافظه این ابزار به کمک ما آمدند و به عنوان (حافظه منفصل) یار دوقلوی خود یعنی (حافظه متصل) را بیکار و بازنشسته کردند و از اینجا به بعد خواب ذهن آغاز شده و رفته‌رفته «خستگی ذهنی» ما شروع شد.
گذشته از عوارض منفی امواج مایکرویو بر دستگاه مغزی، می‌توان آسیب‌های بسیاری را در رابطه با موضوع خستگی مغزی ذکر کردکه بخشی از آنها شناسایی و تایید شده‌اند، به همین دلیل هم می‌توان گفت ضعیف شدن حافظه کوتاه و بلندمدت و فراموشی‌های مقطعی دیگر منحصر به بزرگسالان و سالمندان نبوده و به نوجوانان و جوانان نیز رسیده است، آلزایمر نیز یکی دیگر از بیماری‌ها‌یی است که می‌توان گفت به دلیل همین خستگی ذهنی به وجود می‌آید.


از گذشته‌ها‌ گفته می‌شود اگر می‌خواهید آلزایمر نگیرید جدول حل کنید زیرا این کار باعث می‌شود که ذهن شما درگیر شود و به‌طورکلی از ذهنتان کار کشیده می‌شود، اما خیلی وقت است که دیگر مجله‌ها‌ی مربوط به جدول منتشر نمی‌شود و افراد علاقه‌ای به حل‌کردن جدول ندارند! حالا فکر کنید که ما در شرایطی قرار گرفته ایم که حتی شماره نزدیک‌ترین افراد خانواده‌مان هم حفظ نیستیم و همه آن‌ها‌ را به حافظه تلفن همراهمان یعنی «حافظه منفصل» سپرده‌ایم! البته با این کار وقتی به هر دلیلی تلفن همراهمان را
از دست می‌دهیم به طور کلی حافظه و هر آن چه که قرار بود در ذهنمان ذخیره کرده باشیم را هم از دست می‌دهیم و حاصل آن نیز یک فراموشی و از هم گسیختگی می‌شود چرا که شما به کلی همه اطلاعات خود را به یک باره
از دست داده‌اید!
کاربرد افراطی اینگونه ابزار کار را به جائی رسانده که حتی بر انجام جمع و تفریق ابتدایی نیز باید از آنها استفاده کنیم و این کنش‌ها دقیقا و انصافا منجر به فرسودگی، خستگی و ازکارافتادگی مغز و
نرونها می‌شود.