احتمال ایجاد فضای دوقطبی در منطقه

حسن هانی زاده‪-‬ براساس توافقاتی که در گذشته در نشست های آستانه بین ایران و ترکیه وروسیه صورت گرفت قراربود که ترکیه وساطت بکند و گروهک های تروریستی که بیش از پنج سال است در منطقه ادلب قرار دارند، از این منطقه خارج شوند ، سلاح های خود را تسلیم دولت سوریه کنند ، بخشی از گروه های تروریستی که در سوریه و اتباع سوریه هستند وارد فرایند سیاسی شوند ،
بخشی از نیروهای خارجی هم از ادلب خارج شوند و ادلب در یک فرایند زمانی مشخصی پاکسازی شود.
اما دولت ترکیه به توافقات آستانه تن نداد و نتیجه این شد که نیروهای مسلح سوریه وارد عمل شدند و بخش وسیعی از ادلب مخصوصا جاده بین المللی حلب به دمشق بازسازی شد هرچند این یک پیروزی بزرگ برای دولت سوریه و محور مقاومت محسوب می‌شوداما ترکیه تهدید کرد دولت سوریه و نیروهای مسلح سوریه نباید به منطقه ای که نیروهای ترکیه در آنجا مستقرند نزدیک شوند. نتیجه این شد که دولت ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان از حمله هایی علیه نیروهای سوریه سخن گفت، این موضوع باعث نارضایتی روسیه از یک سو و ایران و محور مقاومت از سوی دیگر شد، بنابراین اکنون شرایط پیچیده است. این مشکل وجود دارد که پاکسازی ادلب و تهدید ترکیه در حمله به ارتش سوریه شرایط و روابط تهران و آنکارا را تحت تاثیرقرادهدو...
این امر به یک تنش سیاسی بین دو کشور همسایه ایران و ترکیه منجرب شود . ایران اعتقاددارد که باید کمیته امنیتی نظامی مشترکی بین ایران و روسیه و ترکیه برای نظارت بر وضعیت فعلی تشکیل شود اما ترکیه معتقد است حضور کردهای سوری در ادلب باعث ناامنی هایی در دراز مدت برای ترکیه می‌شود و با این بهانه جبهه های خودشان را در ادلب متمرکز کرده و علیه سوریه ایستاده است. این بحران جدیدی درمنطقه ایجاد و آن را به فضای دوقطبی تبدیل خواهد کرد.