سال٩٩؛ رعايت كرامت شهروندان

رئيس قوه قضائيه گفت: با امر رهبر معظم انقلاب و اقدام بنياد مستضعفان ده‌ها هزار خانواده نيازمند زندانيان مورد حمايت معيشتي قرار مي‌گيرند. آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي با تبيين عوامل زمينه‌‎ساز براي ظهور منجي عدالت‎گستر، اظهارداشت: دستگاه قضايي به عنوان مسئول اجراي عدالت، بايد عدالت در همه شئون به ويژه عدالت در کرامت انساني را مورد توجه قرار دهد. رئيس قوه قضائيه افزود: عدالت در کرامت انساني از اولويت‌‎هاي دستگاه قضا در سال 99 است که پيگيري آن يک توصيه اخلاقي نيست، بلکه يک الزام براي همه اجزاي قوه قضائيه است که ابعاد مختلف کرامت انسان را به‎گونه‌اي پاس دارند تا براي مردم محسوس و ملموس شود. رئيس قوه قضائيه با اشاره به دغدغه‌‎هاي مهم دوران پساکرونا، اظهارداشت: بيشترين دغدغه‎ دوران پساکرونا مربوط به مسائل و مشکلات اقتصادي است و به‎نظر ما استراتژي جهش توليد، داروي شفابخش و نسخه قابل‌اعتماد براي درمان آن است. رئيسي با بيان اينکه ممکن است برخي بگويند چگونه از همين آغاز سال و با مشکلاتي که به وجود آمده، مي‌‎توان جهش اقتصادي را تحقق بخشيد، گفت: مردم با همدلي در مواجهه با ويروس منحوس کرونا نمونه‌‎اي عيني از امکان تحقق جهش توليد حتي با وجود بيماري کرونا را به نمايش گذاشتند که اين حرکت ريشه در سبک زندگي اسلامي و ايراني مردم دارد. رئيسي با بيان اينکه دولتمردان و مسئولان بايد براي انجام کار‌هاي بزرگ در دوران پساکرونا نيز همچون دوران شيوع کرونا از سرمايه‌هاي مردمي و ظرفيت‎هاي اجتماعي استفاده کنند، خاطرنشان کرد: اولين گام براي انجام هر کاري اراده ملي است که در مواجهه با کرونا شاهد بروز و ظهور آن بوديم و مردم در هر کوي و برزن با احساس مسئوليت وارد عرصه توليد و خدمت شدند. رئيسي همچنين به وضعيت ناگوار حقوق بشر در شرايط شيوع بيماري کرونا در زندان‎‌ها و جوامع غربي اشاره کرد و گفت: قوه قضائيه ايران اسلامي براي حفظ سلامتي زندانيان در برابر کرونا به هزاران نفر از آنها مرخصي اعطا کرده که اين کار مبتني بر قانون اساسي و آموزه‎هاي ديني و رأفت اسلامي بوده است. رئيس قوه قضائيه در مقابل به عملکرد بسياري از کشور‌هاي مدعي حقوق بشر به ويژه آمريکا در مواجهه با بيماري کرونا اشاره کرد و افزود: امروز بسياري از کشور‌هاي غربي که درگير کرونا هستند، به ‎جاي توجه به مردم خود، توطئه کرده‌اند تا زندان‌‌‎هاي ايران را بي‎ثبات نشان دهند، اما با عنايت خداوند، دسيسه‎هاي آنها شکست خورد و امروز زندان‎هاي ما از امنيت و سلامت کامل برخوردارند.