۱۳۱۰ تاجر ممنوع‌الکار شدند

سخنگوي سازمان تعزيرات آمار ارزها و جرايم مستردشده به‌سيستم بانکي در سال گذشته را تشريح کرد. سيدياسر رايگاني گفت: تعداد چهار هزار و 871 تيم گشت مشترک 29 هزار و 121 واحد بازرسي انجام شده و شش هزار و 927 واحد داراي تخلف شناسايي شدند. همچنين در بازرسي‌ها 14 هزار و 229 واحد نيز تخلفي نداشتند و با توجه به‌رويکرد اين سازمان در پيشگيري از وقوع تخلفات هفت هزار و 955 واحد با دريافت تذکر نسبت به‌اصلاح تخلف خود اقدام کردند. در اين بازه‌زماني پنج هزار و 177 پرونده در گشت‌هاي مشترک براي متخلفان تشکيل و متخلفان 84 ميليارد ريال جريمه شدند. وي ادامه داد: همچنين يک هزار و 310 شرکت و تاجر در اين بازه‌زماني مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شده‌اند و 890 شرکت و تاجر نيز اموالشان توقيف شده است. همچنين يک هزار و 285 شرکت به‌تعليق و يا ابطال کارت بازرگاني محکوم شدند و 14 نفر از مديران عامل، مسئولان و يا تجار نيز حبس شده‌اند. رايگاني در ادامه درخصوص آمار عملکرد شعب رسيدگي هم گفت: تعداد 39 هزار و 429 پرونده در فروردين‌ماه سال‌جاري تشکيل شده است و متخلفان جمعا به‌پرداخت 148 ميليارد تومان جزاي‌نقدي محکوم شده‌اند که تعداد 33 هزار و 206 پرونده مربوط به‌حوزه کالا و خدمات، چهار هزار و 763 قاچاق کالا و ارز و يک هزار و 460 بهداشت و درمان بوده است. وي تصريح کرد: طرح نظارت رمضان هم آغاز شده است و در خصوص تامين اقلام مورد نياز مردم مشکلي وجود ندارد. رايگاني ادامه داد: با بالا رفتن قيمت ميوه طي روزهاي اخير، گشت‌هاي نظارتي تعزيرات‌حکومتي با همکاري بازرسان وزارت صمت به‌طور مداوم از ميادين ميوه‌وتره‌بار و همچنين سردخانه‌ها انجام مي‌شود. در اين راستا، طي بازرسي انجام‌شده از يک سردخانه واقع در شهر شيراز، بيش از 25 تن ليمو به ارزش بيش از دو ميليارد و 500 ميليون ريال کشف شد که به‌قصد گران‌فروشي و سودجويي اخفا و از عرضه آن در بازار امتناع شده بود. دستور فروش ليموها در ميادين ميوه‌وتره‌بار به‌نرخ عادله صادر شده و براي اين سردخانه نيز تشکيل پرونده‌شده و جهت رسيدگي به‌شعبه ويژه رسيدگي به‌تخلفات احتکار ارجاع شده است. وي در خصوص کشف محموله‌هاي ليموترش هم گفت: در فارس با بالا رفتن قيمت ميوه طي روزهاي اخير، گشت‌هاي نظارتي تعزيرات حکومتي با همکاري بازرسان سازمان صمت به‌طور مداوم از ميادين ميوه‌وتره‌بار و همچنين سردخانه‌ها انجام مي‌شود. در اين راستا، طي بازرسي انجام‌شده از يک سردخانه واقع در شهر شيراز، بيش از 25 تن ليمو به ارزش بيش از دو ميليارد و 500 ميليون ريال کشف شد که به‌قصد گران‌فروشي و سودجويي اخفا و از عرضه آن در بازار امتناع شده بود. وي ادامه داد: دستور فروش ليموها در ميادين ميوه‌وتره‌بار به ‌نرخ عادله صادر شده و براي اين سردخانه نيز تشکيل پرونده‌شده و جهت رسيدگي به‌شعبه ويژه رسيدگي به‌تخلفات احتکار ارجاع شده است.