سلام بر زمین پاک

مجید ابهری‪-‬ اختصاص یک روز به یک موضوع از نگاه رفتاری نتایجی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف:برجسته سازی ارزش وجایگاه آن مورد وانتقال آموزه‌های فرهنگی، عقیدتی و اجتماعی به نسلهای بعدی.
ب:برجسته سازی وجودی برای یک فرآیند؛ درقیاس با سایر عوامل.
ج:هماهنگی وهمسویی با جوامع و ممالک دیگر در راستای شناخت ومعرفی امکانات جامعه برای توسعه وجلب گردشگری و افزایش درآمدهای ملی.
د:بسیاری از کشورها با بزرگنمایی جاذبه‌های طبیعی باستانی وگردشگری برای خود منابع مالی وارزی هم اندازه وبلکه بیشتر از نفت ما ایجاد کرده اند.


هـ: ایجاد رشته‌های تحصیلی و مراکز حرفه ای برای تربیت راهنمایان ومبلغان گردشگری
از لطف خداوند کشورما دارای جاذبه‌هایی است که در صورت معرفی وبهره برداری علمی‌می‌توانkد درآمدی چند برابر نفت ما ایجاد نمایند. در جامعه ما وجود نیروهای جوان تحصیلکرده یکی از برکات موجود می‌باشد که کمتر مملکتی دارای آن می‌باشد. درصد قابل توجهی از هموطنان گردش وتفریح را حضور در سواحل خزر می‌دانند. در حالیکه اگر ما سازمان گردشگری فعال و متخصصی داشتیم با انواع مشوقها مراکز وجاذبه گردشگری کشور را معرفی و عرضه وارائه بسته‌های حمایتی شاغلین بخش دولتی و خصوصی را به عزیمت به قطب‌های گردشگری تشویق و تحرکی در این محورها ایجاد می‌نمودند. اما با صد تاسف که نفت ما را راحت طلب وتنبل کرده است . در همین وطن عزیز ما مراکز وجاذبه‌هایی وجود دارند که درصد قابل ملاحظه ای از مردم ما از وجود آنها بی خبرند. در حالیکه اگر بازدید ومعرفی آنلاین برای برخی از این مراکز تهیه میشد الان در آمد کشور از محل گردشگری چندین برابر نفت بود.
کوه‌های مریخی چابهار، جزیره خرچنگ‌ها ،
غارهای اعجاب برانگیز کتله خور در ابهر و.. نمونه از مناطق گردشگری است. همچنین ما بزرگترین سازه آجری جهان ، مساجد و مراکز زیارتی در کنار جاذبه‌های طبیعی و باستانی داشته که با صد تاسف فقدان مدیریت و بی توجهی به آنها باعث غم بی پایان می‌باشد. هر گردشگر
به طور مستقیم برای ۸ نفر و غیر مستقیم برای ۱۵ نفر
ایجاد شغل می‌کند.هیچکدام از فعالیت‌های اقتصادی به اندازه گردشگری درآمد واشتغال ایجاد نمی‌کند. جنگل‌های هیرکانی درکنارقطب‌های سبز البرز و زاگرس بدون اغراق و تعصب در
جهان اگر بی نظیر نباشند
کم نظیر هستند. نخلستان‌های جنوب و جنگل‌های فندق در ارتفاعات اردبیل هریک نیاز به ساعتها توصیف و بیان دارند. روزی نیست که حیات طبیعی کشور در گوشه ای از وطن پهناور وپربرکت ما تیغه‌های سرد و مرگ آفرین ماشین آلات سنگین را بر تن سرد خود احساس نکند. وضعیت طبیعت در شکل و جهتی حرکت می‌کند که نسل‌های بعدی فقط درخت و جنگل را در فیلم‌ها و کتاب‌ها باید تماشا کنند. پس روز زمین بر زمیخواران نامبارک باد.