مطالبات مردم پايين‌تر از انتخاب رئيس‌مجلس؛ چرا واقعا؟

آرمان ملي- حميد شجاعي: مشکلات و دغدغه‌هاي جامعه از يکسو، عملکرد دولت از سوي ديگر و رويکرد منتخبان مجلس يازدهم از طرفي باعث شده تا نوعي سردرگمي در جامعه به‌وجود آيد. چنانکه از ديد جريانات اصولگرا تصاحب کرسي رياست‌مجلس اهميت دارد و از ديدگاه جامعه دغدعه‌هاي معيشتي و اجتماعي مردم مهم است. آنچه که کاهش مشارکت مردم در انتخابات را رقم زد نيز عدم‌توجه جريانات سياسي به مطالبات و دغده‌هاي مردم بود. امروز که مجلس حداقلي يازدهم قرار است تشکيل شود بايد توجه داشته باشد که از در تقابل با دولت برنيايد و نه در شعار بلکه در عمل دغدغه‌هاي مردم را تحقق بخشد تا شايد اعتماد ازدست‌رفته جامعه بازيابي شود.
دغدغه مردم و مجلس يازدهم
جامعه ايراني ماه‌هاست که درگير مشکلات مختلفي از قبيل مشکلات اقتصادي، معيشتي، اجتماعي و... است. با اين حال، هر از چندي عده‌اي با شعار حل مشکلات مردم وارد ميدان مي‌شوند و به‌محض اخذ راي مردم مطالبات مردم را به‌فراموشي مي‌سپارند. همين امر است که موجبات نااميدي و دلسردي مردم را نسبت به‌مسئولان فراهم آورده است. مسلما يکي از دلايل عدم‌مشارکت مردم در انتخابات اسفند 98 نيز همين موضوع بوده که اساس اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است. نگاهي به‌آمار انتخابات پيشين نشان از اين عدم اعتماد و کاهش مشارکت معنادار دارد. چنانکه در اين انتخابات براي اولين‌بار شاهد کاهش مشارکت مردم در طول انتخابات‌هاي برگزار شده بوديم. اين در حالي است که در ميان دغدغه‌هاي امروز جامعه چندي است برخي گروه‌هاي اصولگرا به‌کشمکش براي تصاحب کرسي رياست افتاده‌اند. گويي اينکه اکنون همه منتظر اين رقابت و مشخص شدن رئيس مجلس هستند. واقعيت اين است مجلسي که با حداقل آرا روي کار آمده، بايد مجلس اکثريت باشد تا مشروعيت و مقبوليت در جامعه پيدا کند. کسب مقبوليت نيز دغدغه‌مندي دغدغه‌هاي مردم و تلاش براي حل‌وفصل آنهاست نه رقابت و رجزخواني براي کسب کرسي رئيس يا هيات‌رئيسه؛ چراکه اساسا اين مساله امروز دغدغه مردم و جريانات سياسي نيست. چنانکه اکبر ترکان‌، مشاور سابق رئيس‌جمهور مي‌گويد: «براي اصلاح‌طلبان و اعتداليون فرقي ندارد چه کسي رئيس‌مجلس مي‌شود.» نمايندگان مجلس يازدهم بايد در راستاي حل مشکلات و مسائل مردم نه به‌صورت شعار که در عرصه عمل وارد شوند. اين مساله از آن جهت تاکيد مي‌شود که اگر سابقه مجالس اصولگرا را از نظر بگذرانيم آنها صرفا شعار معيشت مردم و اقتصاد بهتر را دادند اما در عمل در هيچ يک از مجالس موفقيتي حاصل نکردند. مقبوليت مجلس بايد از طريق قانونگذاري صحيح و ريل‌گذاري درست شکل گيرد و آن هم عملي نيست جزاينکه نمايندگان جديدالورود از مشارواني زبده و آشنا به‌آئين‌نامه و قوانين برخوردار باشند. دغدغه امروز کشور اعتماد ازدست‌رفته جامعه است. به‌نظر مي‌رسد پيش کشيدن بحث رياست‌مجلس و رقابت برسر آن کاملا بحث انحرافي باشد.
روزه سياسي براي آشتي ملي


عده‌اي از کارشناسان معتقدند که مواجهه مجلس يازدهم با دولت رويکردي تقايلي و تسويه حساب‌گونه خواهد بود. اين در حالي است که شرايط کشور چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد و همه بايد براي عبور از بحران دست‌به‌دست هم دهند و با روزه سياسي زمينه‌ رسيدن به‌آشتي ملي و حل مشکلات فراهم کنند. آنچه مسلم است تقابل با دولت به‌نفع هيچ جرياني نيست و وقتش هم نيست. در شرايط تحريم عده‌اي سود خود را در تداوم تحريم‌ها و فشار‌بر کشور مي‌ديدند و اکنون نيز در شرايط کرونا مشروعيت کشور را نشانه گرفته و دنبال دل سرد کردن مردم هستند. رئيس‌جمهور نيز بر‌اين مساله تاکيد داشت که کاسبان کرونا همان کاسبان تحريم هستند. اين درست که دولت مشکلاتي دارد و بايد درصدد حل آنها بر آيد اما راه چاره تاختن به‌دولت نيست. آنهايي که امروز به‌دولت مي‌تازند هنوز پاسخ روشني در خصوص عملکرد هشت‌ساله احمدي‌نژاد ندارند. در حالي که نمي‌توان هشت سال احمدي‌نژاد و ثروت افسانه‌اي نفت که مشخص نشد به‌کجا رفت را درنظر گرفت. اين افراد بايد بدانند که خروج از بحران همدلي مي‌خواهد نه‌تقابل و تسويه‌حساب.
لزوم اعتماد‌سازي
يک فعال سياسي اصلاح‌طلب در ارتباط با دغدغه جامعه و کمشکش برخي جريانات برسر رياست‌مجلس اظهارداشت: بحث رياست‌مجلس نيز نوعي مشغوليت است چراکه اساسا مجلس يازدهم نماينده اقليت است و اکثريت در انتخابات شرکت نکردند. اين هم مشغوليتي است که اصل را فراموش کنيم. جواد امام به‌«آرمان ملي» گفت: اصل اين است که اينها نماينده اقليت و يک صدا هستند و خيلي تلاش کنند مي‌توانند خود را پيدا کنند. وي دراين‌خصوص که، اقليت بايد مجلس اکثريت مردم باشد بيان کرد: مشکلات جامعه پس از انتخابات کم نشده مشکلات معيشتي و اقتصادي بوده که رکود و تورم نيز بدان اضافه خواهد شد و مباحث بيکاري نيز پس از ايام کرونا اضافه خواهد شد. لذا اينها بايد منابع عظيمي داشته باشند که بتوانند مشکلات را حل کنند پس کاري از پيش نخواهند برد. دبيرکل مجمع ايثارگران افزود در همين وضعيت کرونا چندگانگي را مي‌بينيم و هيچ فاصله‌ها را به‌لحاظ سياسي کم نکرديم. درواقع بايد براي اعتماد ازدست‌رفته شفاف‌سازي کرده و دست محبتي به‌سوي تمام اقشار و آحاد مردم دراز مي‌کرديم و نوعي آشتي و وفاق ملي را شکل مي‌داديم. امام تصريح کرد: در اين فرصت پيش‌رو بايد اعتماد‌سازي کنيم که بعد از کرونا بتوانيم مشکلاتي که‌بر کشور تحميل مي‌شود را با همراهي و همدلي همه آحاد مردم مديريت‌کرده و پشت‌سر بگذاريم.
اولويت حل مشکلات مردم
يک فعال سياسي اصولگرا درخصوص دغدغه جامعه و عملکرد مجلس يازدهم بيان کرد: يکي از اميدهاي مردم ايران اين است که با تغيير مجلس و شکل‌گيري مجلس جديد خيلي از مسائلي که مغفول بوده، قوانين آن معطل‌مانده يا نظارتي که بتواند مشکلات کشور را از نظر اقتصادي و اجتماعي حل کند در اولويت قرار گيرد. حسين کنعاني‌مقدم به«آرمان ملي» گفت: هدف‌گذاري مجلس اين است که بتواند به‌مطالبات مردم پاسخ دهد و مردم ببينند که مجلس کارآمد است و درحد مقدوراتش پاسخ مي‌دهد که اگر اينگونه شود مردم قطعا اعتماد مي‌کنند. دبير‌کل حزب سبز درخصوص لزوم پيگيري دغدغه مردم از هم‌اکنون عنوان کرد: به‌خيلي از دوستان گفتم در بسياري از مواردي که ضرب‌الاجل و نياز به‌اجرايي شدن دارد معطل شکل‌گيري مجلس جديد نباشند. وي تاکيد کرد: مهم حل مشکل مردم است؛ اينکه من اين مشکلات را حل شود.