فضاسازی رسانه‌ای پیرامون ماهواره نور

ايران براي اينکه در مداري که مربوط به ماهواره‌هاست ماهواره‌اي مستقر کند، سال‌هاست تلاش مي‌کند. در اين مسير، کشورهايي که قرار بوده با ايران همکاري کنند از حداقل 15 سال پيش از انجام اين کار طفره رفته و از انجام آن سر باز زده‌اند. ايران چاره‌اي ندارد که خودش اقدام کند تا ماهواره را در مدار مربوطه قرار دهد. مدار مشخصي که تمام ماهواره‌هاي دنيا دور کره زمين مي‌چرخند و مناسب‌ترين جايي است براي اينکه بتوانند تصاوير و اطلاعات را ارسال کنند، نقطه اپتيمي که نه خيلي دور و نه خيلي نزديک است و در جايي قرار دارد که بهترين شرايط براي ارسال سيگنال فراهم است. کشورهايي مثل عربستان سعودي عرب است را در آن مدار قرار داده که البته خودش اين کار را نکرده يا نيل ست که متعلق به کشور مصر و ترک ست که متعلق به ترکيه است هم در اين مدار قرار دارند. اروپايي‌ها و چين هم چندين ماهواره دارند. ايران طي اين سال‌ها چندين تلاش هم کرده که بعضي‌ها موفقيت آميز و بعضي‌ها ناموفق بوده اما مورد آخر يکي ديگر از تلاش‌هاست که ايران بتواند نيازش را تامين کند. اين بار رسما اعلام شده که ماهواره نور در مدار قرارگرفته اما جنبه نظامي موضوع موجب حساسيت شده است. حساسيتي بي‌مورد چون فعاليت ماهواره‌ها در کل دنيا رصد مي‌شوند و همه کشورهاي دنيا اين کار را انجام مي‌دهند و ايران هم انجام داده و تعارضي با قطعنامه 2231 ندارد. آمريکا خودش از اين قطعنامه خارج شده و حق اعتراض ندارد که چرا ايران اين قطعنامه را اجرا نکرده است. ثانيا، کشورهايي مثل انگليس و فرانسه و آلمان که اين قطعنامه را قبول دارند ولي اعتراض مي‌کنند، اعتراضشان بي‌مورد است. چون در آن قطعنامه به صراحت آمده ايران تنها در مورد موشک‌هايي که حامل کلاهک هسته‌اي باشد منع دارد. ولي اين ماهواره بر کلاهک هسته‌اي حمل نکرده و يک ماهواره را در مدار زمين قرار داده که فعاليت‌هايي براي نيروهاي مسلح ايران انجام مي‌دهد. در هر حال کشورهايي مثل انگليس و فرانسه و آلمان معترض خواهند بود. چون آنها مي‌خواهند اگر قرار است ايراني ماهواره‌اي هم بفرستد با مشارکت آنها باشد. حتي روسيه و چين هم اين کار را انجام ندادند. ايران ناچار بوده که خودش اين اقدام را انجام دهد. اينکه گفته مي‌شود ايران در شرايط کرونا چرا چنين کاري کرده بايد به اين نکته توجه کرد که اينطور پژوهش‌ها به سال‌ها تلاش برمي‌گردد و اينطور نيست که امروز اراده کنيد و فردا اجرا شود. فراموش نکنيم هرکاري در جهت خودکفايي ايران کنيم که ايران به کشورهاي ديگر وابسته نباشد و مستقل باشد، با اعتراض سايرين مواجه مي‌شويم. اعتراضاتي که به جايي نخواهد رسيد. ايران بايد نياز خود را تامين کند. آمريکا اگر اعتراضي دارد به پيشرفت ايران اعتراض دارد که چرا ايران موفق شده ماهواره را در مدار مربوطه قرار دهد! اعتراضات آنها فقط هم مربوط به اين موضوع نيست و مسائل مختلفي تابه‌حال در کشور ما بوده که در فناوري‌هاي مختلف هميشه معترض بوده‌اند و نشان داده‌اند عملا مي‌خواهند دست ايران هميشه نزد آنها دراز باشد. آنها از موضع بالا برخورد مي‌کنند؛ کانهو خودشان وکيل دنيا هستند و خودشان هر اقدام و جنايتي که انجام مي‌دهند هيچکس اعتراضي نمي‌کند. درحالي که اقدام ايران پنهاني نبوده و فعاليتي کاملا مشروع و براي سايرين قابل رصد مي‌باشد. دامن زدن به اين تبليغات صرفا فضاسازي رسانه‌اي به منظور بهره‌برداري از آن است.