روزنامه خراسان و رسانه «آخرین خبر» در حوزه ورزش جزو بهترین‌ها ست

سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک دیروز ضمن بازدید از روزنامه خراسان و آخرین خبر با وحید حسین‌زاده سرپرست کل دفتر تهران و محمد پناهی‌فرد دبیر گروه ورزش گفت‌وگویی صمیمانه داشت. رئیس کمیته ملی المپیک در این بازدید مجموعه خراسان و آخرین خبر را مجموعه‌ای وزین و امین خواند تا بگوید: «از نظر من مجموعه خراسان و آخرین خبر یکی از مجموعه‌های موفق حوزه رسانه است. قضاوت شخصی من این است که این مجموعه در حوزه ورزش جزو بهترین‌هاست.» گفتنی است رئیس کمیته ملی المپیک در جریان این بازدید، ضمن حضور در استودیوی آخرین خبر به سوالاتی درخصوص احتمالات برگزاری المپیک توکیو و دادگاه حکمیت ورزش درخصوص رسیدگی به پرونده تعلیق جودوی ایران پاسخ داد. او همچنین مروری کوتاه بر عملکرد مدیریتی خود طی 3 سال حضورش در ریاست کمیته ملی المپیک داشت.