40000 قطعی تلفن در خراسان رضوی به دلیل سرقت کابل

مرشدلو ، مسلمی- مدیر روابط عمومی مخابرات استان گفت : امسال حدود 40 هزار قطعی تلفن ثابت در استان به علت سرقت کابل ها اتفاق افتاده است. به گزارش خراسان رضوی ،ارتباطات یکی از ضرورت های زندگی امروزی است اما چند ماهی است که در شهر خرو به علت سرقت کابل های مخابرات حدود 200 مشترک از خدمات تلفن ثابت محروم شده اند و این موضوع  باعث گلایه  مردم شده است . پیمانکار یک متر کابل ندارد محمود شهر آبادی رئیس مخابرات شهرستان نیشابور گفت : ما باید متراژ کابل سرقتی را که نیروی انتظامی صورت جلسه کرده است به استان ارسال کنیم تا آن ها برای ما کابل ارسال کنند ولی با این شرایط کنونی پیمانکار ما حتی یک متر هم کابل ندارد و ما همچنان پیگیر ارسال کابل از طریق مخابرات استان هستیم. وعده حل مشکل طی 2 ماه آینده مدیر روابط عمومی مخابرات استان در این باره می گوید : امسال حدود 40 هزار قطعی تلفن ثابت در استان به علت سرقت کابل ها اتفاق افتاده است و بعد از اولین سرقت کابل ها در شهر خرو اقدام به کابل کشی شده که بعد از این سه بار  دوباره سرقت کابل صورت گرفته است.  به گفته عیسی حسن پور ،میزان سرقت کابل های مخابراتی در شهرستان نیشابور خیلی بالاست .وی می افزاید:اگر دوباره بخواهیم کابل کشی شهر خرو را  انجام دهیم به دو تا سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است و پیش بینی می کنیم با تامین اعتبار طی دو ما آینده مشکل مخابراتی این منطقه برطرف شود. وی در پاسخ به این سوال که به رغم این که سرقت کابل ها چندین بارانجام شده آیا اقدامی برای پیشگیری از این سرقت ها صورت نگرفته است؟ گفت: در این منطقه چون سرقت چندین بار اتفاق افتاده است ما از روش های جایگزین استفاده می کنیم و از کابل هوایی استفاده نخواهیم کرد، در تلاش هستیم کابل کشی ها به صورت زیرزمینی یا فیبر نوری  انجام شود که کارهای امضای قرارداد آن نیز با پیمانکار در حال انجام است. وی با بیان این که در همه استان سرقت کابل های مخابراتی صورت می گیرد، افزود: امسال حدود 40 هزار قطعی تلفن ثابت در استان به علت  سرقت کابل ها اتفاق افتاده است و کمترین سرقت کابل های مخابراتی مربوط به شهرستان های تایباد و تربت جام است.