دلار در مرز 28 هزار تومان

روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 28 هزار تومان رسید. در ادامه روند صعودی قیمت ارز، دیروز صرافی ملی، نرخ ارز صرافی های بانکی را  27هزارو 500 تومان اعلام کرد تا همچنان فاصله صرافی‌های بانکی و صرافی های آزاد در حداقل باقی بماند، اما روند صعودی قیمت ارز در بازار همچنان ادامه پیدا کرد و قیمت ارز در صرافی های غیربانکی و بازار دلالی به 28 هزار تومان رسید. در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد: میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریور به یک میلیارد و 628 میلیون یورو رسیده که از خرداد سال 98 تاکنون بی‌سابقه است.به گزارش فارس، میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریور ماه امسال به عدد یک میلیارد و 628 میلیون یورو رسید که این رقم در مقایسه با ماه های قبل بی سابقه است.از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه شش میلیارد و 708 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است و در صورتی که در شش ماه دوم امسال میزان عرضه ارز همانند شهریور باشد، تا پایان سال 9 میلیارد و 768 میلیون یوروی دیگر ارز حاصل از صادرات به سامانه تزریق خواهد شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال 99 در نیما به 16 میلیارد و 476 میلیون یورو خواهد رسید. این میزان، 682 میلیون یورو بیشتر از میزان عرضه ارز در سال 98 است. با این حال به گزارش خراسان به دلیل کاهش قابل توجه اختصاص ارز 4200 تومانی و انتقال بخش عمده ای از تقاضای 14 میلیارد دلاری ارز 4200 به سامانه نیما، میزان عرضه فعلی ارز در سامانه نیما کمتر از نیاز است و ضرورت دارد تا روند صادرات غیرنفتی افزایش یابد و بازگشت ارز به کشور تسریع شود.