رهگیری ناوگروه هواپیمابر آمریکایی با پهپادهای سپاه

سردار علیرضا تنگسیری در مراسم الحاق ‌188 فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه از رهگیری ناوگروه هواپیمابر آمریکایی با پهپاد‌های بومی سپاه خبر داد و ‌اظهار کرد: «‌در این رهگیری، ناو هواپیمابر نیمیتز به همراه ناو‌های اسکورت کننده شامل دو فروند ناوشکن 114 و 104، رزم ناو‌های 58 و 59، دو ناوچه گشتی 9 و 12 و یک فروند شناور گارد ساحلی هزار و 333 ارتش تروریستی آمریکا، قبل از ورود به تنگه هرمز و خلیج فارس شناسایی شدند.» به گزارش تسنیم فرمانده نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود  با اشا‌ره به الحاق ‌188 فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: «‌فیلم‌برداری و عکاسی برای انهدام اهداف ثابت و متحرک دریایی از قابلیت‌های این پهپادهاست.» وی با بیان این که «همه مأموریت‌های نیروی دریایی سپاه، زیر پوشش پهپادهای بومی ایرانی قرار می‌گیرد» خاطرنشان کرد: «رصد و پایش همه تحرکات دریایی با این پهپادها انجام می‌شود».