مبارزه با کرونا با 2 روز خانه نشینی

احمد آزادمرد‪-‬ در این روزها که شاهد تاخت و تاز ویروس کرونا هستیم می‌توانیم با تمهیداتی از شدت تخریب تا حد مهار آن بکاهیم تا مانند اعلام سخنگوی وزارت بهداشت شاهد آمار مرگ 256 نفر در یک روز نباشیم و این کار امکان پذیر و میسر نیست، مگر ازطریق رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و شیوه نامه‌های مربوطه. به موازات آن برنامه‌ریزی و اقداماتی نظیر قرنطینه و یا محدود کردن تردد بین شهرها، مانند اقدام اخیر دولت در عدم مسافرت به خیلی از استان‌های کشور موثر است.
اگر چه این حرکت دولت در جلوگیری از ورود و خروج به بعضی از شهر‌ها و تعطیلی چند روزه تهران دیر بود، امادر راه مبارزه با کرونا بسیار بجا و خوب و قابل تقدیر بود به شرط آنکه یک بار مصرف نباشد.
در این راستا بد نیست که ستادملی مبارزه با کرونا روی این پیشنهاد هم مطالعه نماید، که برای مدت چند ماه روزهای آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) و تعطیلی‌هایی‌که احیانا در طول این مدت در بین هفته وجود دارد را روزهای ماندن در خانه اعلام نماید و کسی جز در موارد ضروری اجازه خروج از خانه را نداشته باشد.
در این روش که کمترین اثر را روی تعطیلی خیلی از کسب و کار‌ها دارد و در راه مبارزه با کرونا و کاهش اثرات مخرب آن سهم موثری دارد اما در مقابل می‌تواند بر روی روان افراد که در خانه می‌مانند اثرات نامطلوب روانی داشته باشد. برای پیشگیری از این مهم همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد که درست آن روزها با پخش برنامه‌های شاد و سرگرم‌کننده اجازه ندهد مردم ار خانه نشینی خسته شوند.
مطمئناً اجرای درست مجموعه این برنامه‌ها می‌تواندکاهش و حتی نابودی کرونا را در پی داشته باشد.