16 صفحه «ایران جمعه» ضمیمه امروز

رؤیا می بافم پس هستم...

اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات از رؤیاهایشان می گویند
به‌همراه گپ و یادداشت‌هایی از:


هرمز علیپور / اسماعیل آذر / علیرضا خمسه  / مهرداد اسکویی / داوود فتحعلی بیگی / مهدی غبرایی
ابراهیم افشار / فرزین محدث / آرش سنجابی / رضا فیاضی / ساناز بیان / حمید ناصری مقدم / فرحناز دهقی و امید بلاغتی
و جستارهایی درباب اوقات فراغت
 در آستانه بزرگ‌ترین تعطیلات سال را در  «پرسه» بخوانید