این روزهای سینمای کودک و نوجوان در شرایط کرونا

پوران درخشنده
نویسنده و فیلمساز
سینمای کودک و نوجوان، در شرایط پاندمی کرونا بیش از سینمای بزرگسال آسیب دید. هم در ساخت تولیدات جدید برای کودک و نوجوان هم در اکران فیلم در سینما و شرایط امروز کرونا. از آنجایی که در این بخش تولیدی نداشتیم بنابراین اکران فیلم کودک هم در بدترین شرایط به سر می‌برد. اگر فیلم کودکی هم تولید شود متضرر می‌شود. متأسفانه سینمای کودک همیشه بسیار مهجور بوده و حال در این شرایط بسیار فراموش شده است. با توجه به نقشی که سینمای کودک دارد، باید بگویم که متأسفانه قبل از کرونا هم وضعیت سینمای کودک چندان خوب نبود. سینمای کودک نیازمند یک خون تازه است تا در رگ‌هایش جاری و ساری شود. نیازمند یک نگاه نو است. کودکان، آینده ما هستند. آنها سرمایه‌های این مرز و بوم هستند، باید برای این گروه سنی تلاش کرد. چرا که نتیجه این تلاش به نفع آینده کشور است. وقتی به این موضوع فکر کنیم متوجه می‌شویم که همه چیز را نباید با دیدگاه اقتصادی سنجید.
به‌همین دلیل است که در این جا نقش دولت پررنگ‌تر است و باید در این زمینه تلاش کند و از نظر کارشناسان و فیلمسازان حوزه کودک و نوجوان استفاده کند و سایر نهادهای مسئول در این رابطه را به کار گیرد تا یک نقشه راه درست در جهت فیلمسازی حوزه کودک و نوجوان شکل بگیرد. بی‌تردید در این راه نقش صداوسیما و نیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم بسیار پررنگ است، این نهادها باید کمک کنند تا فیلم‌های پرباری برای کودک و نوجوان ساخته و نیز به وجه مناسبی اکران شود. مثلاً دولت می‌تواند جایگاهی مثل شبکه نمایش خانگی برای این ژانر از سینما در نظر بگیرد تا در شرایطی مثل کرونا کودکان و نوجوانان هم بتوانند فیلم‌های گروه سنی خود را ببینند؛ آن هم فیلم‌هایی با محتوای آموزشی درست تا در پرورش فکری و روحی آنها تأثیر مناسب بگذارد. از طرفی باید طرح‌های فیلمسازان حوزه کودک و نوجوان نیز برای ساخت فیلم پذیرفته و حمایت شوند. امیدوارم بیماری کرونا بزودی رخت بربندد و دوباره سینماها باز شوند و این فرصت به سینمای کودک داده شود تا فیلم‌هایشان اکران شود. سینمای کودک بسیار محروم است. ما سینماگران خوبی چه در نسل جدید و چه در نسل میانی داریم که می‌توانیم از استعداد آنها بخوبی استفاده کنیم تا سینمای کودک هم رونق بگیرد و این مستلزم این است که شرایط را برایشان مهیا کنیم.