امنیت سرمایه؛ گام آغازین رونق تولید

علی قنبری‪-‬ اصولاً سرمایه جایی می‌رود که امنیت و بازدهی داشته باشد و یکی از موانع تولید در کشور ما، ناکافی بودن شرایط امنیتی برای سرمایه‌گذاری است. لذا مسائلی مانند تحریم و یا کرونا از جمله تهدیداتی است که برای سرمایه‌گذاری وجود داشته و دولت باید برای رفع این مشکلات در جهت رفع تحریم و همچنین کنترل کرونا، قدم بردارد. در واقع دولت باید شرایط مساعد را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کند.
در این میان حمایت نشدن از بخش خصوصی دومین مانع بر سر راه تولید است و به همین دلیل نیز دولت نباید به بخش خصوصی ورود پیدا کند و خودش را رقیب بخش خصوصی بداند، بلکه باید فضا را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
در گام بعدی نبود ثبات اقتصادی را می‌توان سومین مانع بر سر راه تولید دانست. و در این راستا باید در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا تولیدکننده بتواند در فضایی آرام و امن برای آینده برنامه ریزی کند. و تا وقتی تولیدکننده نتواند برنامه ریزی
مناسبی داشته باشد، نمی‌تواند تولید خود را افزایش دهد.

اما تورم غیرقابل پیش‌بینی در کشور چهارمین مانع تولید است که نباید از آن چشم پوشید، چرا که سرمایه‌گذار باید احساس کند که از سود مناسبی برخوردار خواهد بود، اما به دلیل تورم غیر قابل پیش‌بینی در کشور، تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های خود را داشته باشد و سود مناسبی از سرمایه‌گذاری خود که با هزار و یک خون و دل جمع‌آوری کرده کسب کند.
با توجه به موانع یادشده باید در جهت امن کردن فضای تولید و همچنین برقراری ثبات اقتصادی در کشور گام برداریم تا شرایط برای سرمایه‌گذاری و جهش تولید فراهم شود. وگرنه تمام شعارهای سنگین در دفاع از تولید نیز فقط روی کاغذ خواهد ماند و دیگر هیچ!