هولناکترین جنایت

مجید ابهری‪-‬ در میان جنایات و قساوت ها، گاهی شاهد برخی از وقایع دلخراش هستیم که در تاریخ اجتماعی جایگاه خاصی برای خود ایجاد می‌کند. در همین جا باید عرض کنم که برخی از این حوادث تاثیر بسیار تلخ و ناخوشایند برعواطف عمومی گذاشته وازنظر شباهت منحصر بفرد بوده و تا سال‌ها و حتی دهه‌ها در اذهان باقی می‌ماند. رفتارشناسان بر این عقیده هستند که به خاطر عوارض اجتماعی وفکری باید از بیان عریان و بدون سبب‌شناسی بعضی ازحوادث خودداری نمود. یکی از فجایع سیاه که در هفته گذشته اتفاق افتاد حادثه تلخ و آزار‌دهنده تجاوز به یک کودک دوساله توسط پدرش بود. وقوع این واقعه تلخ و گزنده عواطف عمومی را جریحه دار نموده و انسانها از هر باور و عقیده را متاثر نمود. در کالبد شکافی این رخداد سیاه باید به یک نکته توجه نمود که اینگونه رفتارها حتی در عالم حیوانات نیز اتفاق نیفتاده و انسان به عنوان اشرف مخلوقات الهی چگونه مرتکب جنایتی اینگونه می‌شود؟ چگونه می‌توان این رویداد غیر انسانی را برای نوجوانان توضیح داد درحالیکه در عوالم فکری کودکان ونوجوانان، پدر تکیه گاه عاطفی و پناه احساسی فرزندان است و نگاه منفی به پدران بعد از این حادثه و عوارض بعد از وقوع آن چه ذهنیت منفی وخطرناکی ایجاد می‌کند. والدین و خانواده از توضیحات وتوجیهات غیر منطقی و بی‌ریشه برای فرزندان باید خودداری نمایند ومشاورین وروانشناسان باید قالب‌های گفتاری را در اختیار والدین قرار دهندو صداوسیما باید در این محور پیشگام باشد. یکی از دلایل اصلی در گسترش وافزایش بعضی از آسیب‌های اجتماعی، پنهان کاریهای توام با توجیهات آبکی بود که کار جامعه رابه اینجا رساند. صدالبته بسیاری از آسیب‌های جامعه هیچگونه ارتباطی با نوع حکومت وچرخه اساسی نظام نداشته و ارتباط مستقیمی با شرایط داخلی وجهانی فرهنگ و جامعه داشته وبرخلاف تصور برخی که فکر می‌کنند طرح برخی از آسیب ها، به منزله تضعیف نظام می‌باشد ارتباطی به قوت ویا ضعف حاکمیت نداشته و بستگی به عوامل متعددی دارد که نظام کلان اجرایی یکی از آن‌هاست. پنهانکاری درمورد برخی از آسیب ها، در واقع نگاه داشتن جامعه در بی‌خبری و تاریکی اجتماعی است. به عنوان یک پدر حتی در صورت بیماری این دیو بد سیرت، خواستار مجازات فوری وی می‌باشم. چه سالم و چه بیمار حضور این فرد در جامعه مخل امنیت اخلاقی وعفت اجتماعی است. از یکطرف مرگ این طفل معصوم زخم عمیق وناسوری برقلب و روح هر انسان می‌گذاردواز طرفی فکر می‌کنم اگر دختر با این پرونده سیاه رشد کرده و وارد جامعه میشد، چه نگاه‌های کشنده و حرف‌های کشنده‌تری در انتظار وی بود؟ در مدرسه و جامعه چه جوابی برای نگاه‌های پرسشگر اطرافیان و دلسوزی‌های خفت بار آن‌ها داشت؟ دوستان روانشناس و جرم‌شناس با مطالعه وتحلیل دقیق گذشته این گرگ پدرنما نکات سازنده شخصیت ولنگار و بی‌حصار اورا مشخص نمایند. خانواده‌ها نیز باید بدانند که وقوع این جنایت توسط باصطلاح یک پدر دلیلی بر تعمیم این جنون شیطانی بر همه پدران نداشته ونباید توسعه قیاسی پیدا کند. افکار عمومی با اندوه وخشم، پیگیر این موضوع بوده ودر انتظار اقدامات مراجع قانونی می‌باشند.