هنوز انسانیت زنده است

مجید ابهری‪-‬ درمیان اخبار حوادث شاهد اخبار تلخی مثل جیب بری، کیف قاپی، زورگیری، سرقت مسلحانه و... هستیم که در طول روز در کشور اتفاق می‌افتد‌ و گاه بعضی از آنها منجر به مرگ یک انسان می‌گردد. چند ماه پیش قاپیدن تلفن همراه یک خانم در حین رانندگی منجر به شکستگی مچ دست وی شد وگوشی‌اش نیز به خیابان پرتاب شده و بلافاصله توسط یک خودرو خرد شد. در این وانفسای پاکدستی وصداقت، گاه شاهد بعضی از حوادث هستیم که اساس فکر ما را زیرو رو می‌کند. هنوز هستند کسانی که در همین جامعه اشیا و یا پولی پیدا می‌کنند و علیرغم وضعیت نامناسب مالی با تلاش فراوان آن را بدست صاحبش می‌رسانند. تمام قد و با یک دنیا احترام در مقابل راننده‌ای درشهرستان ابهر بپا می‌خیزیم که چند روز پیش یک کیف حاوی طلا را در خودرواش پیدا می‌کند و آن را به صاحبش باز می‌گرداند. برای یک راننده زحمتکش که در تمام عمرش قادر به جمع‌آوری این مقدار طلا نیست موقعیت مناسبی پیش می‌آید که کاستی‌های زندگی و کمبود‌های مالی‌اش را جبران نماید. اما این راننده زحمتکش چنین کاری
نمی‌کند. هورا به این جوانمردی و این انسان پاک فطرت.
اما یک نکته مهم وقابل توجه؛ مولا علی(ع)
می‌فرماید:«خوبی‌ها را بگویید وتکرار کنید تا هم خوبها تشویق شوند وهم خوبی در جامعه ترویج گردد» جای آن دارد که صداوسیما در اینگونه موارد نه یک بار بلکه چندین مرتبه این خبر را بیان کرده ونشان دهد تا هموطنان بدانند که هنوز در این دوران وانفسا هستند کسانی که چنین رفتارهای زیبا وشکوهمندی دارند. حتی مسئولین شهر،این شهروند پاک فطرت را باید بعنوان شهروند ممتاز معرفی کنند. رسانه‌ها نیز با انعکاس وتکرار این رویداد مبارک چنین رفتارهایی را در جامعه ترویج دهند.