تشکر از شهید زنده!

مجید ابهری‪-‬ مجالس تودیع وتقدیر گاه آنچنان با غلو وتعارف ترکیب می شود که در ذهن بیننده وشنونده این سوال ابهام آمیز شکل می گیرد که فردی که صاحب این همه امتیازات و صفات بوده پس چرا مدیران مافوق راضی می شوند جامعه از چنین گوهر کمیابی محروم گردد؟ اگر خدای ناکرده مطالب مطروحه دور از واقعیات است چرا مطرح می گردد؟ براساس عرف اداری وجاری در کشور ما، معمولا در مجالس تودیع ومعارفه بالاترین مقام سازمانی ضرورت تغییر سازمانی را بیان وضمن معرفی مدیر جدید و اشاره به سوابق و تجارب وی از مدیر قبلی تقدیر واز زحمات ایشان تشکر می نماید ودر پایان بعد از چند عکس یادگاری با اهدای جوایز جلسه خاتمه می یابد. اما گاه در بعضی از این جلسات تودیع شاهد سخنان و رفتارهایی هستیم که نه تنها موجب تلخکامی حاضران می شود بلکه بیان اخبار اینگونه جلسات باعث آزار عصبی وروحی مخاطبان می گردد. تازه ترین مجلس تودیع با شاخصه های فوق جلسه تودیع آقای دکتر نمکی وزیر محترم سابق بهداشت بود. دوران وزارت ایشان مقارن با گسترش بیماری ویرانگر کرونا شد. کشتار تاسف برانگیز هموطنان به وسیله کووید ۱۹ اکثر شهرها وبرخی استانها را به وضعیت قرمز درآورد. شاهد زحمات زیاد دکتر نمکی وهمکاران ایشان بودیم اما ضعف مدیریت وفقدان انسجام در برنامه ریزی های کنترل وپیشگیری موجب ایجاد امواج مختلف حتی تا موج پنجم گردید. وزیرمحترم بهداشت به‌جای اتخاذ موضع قاطع و برخوردهای بازدارنده با برخورداری از همکاری‌های نیروهای نظامی و انتظامی بنا را بر خواهش والتماس به هموطنان برای خودداری از سفر گذاشتند که دیدیم حرف وخواهش های ایشان هیچ اثر ونتایجی به‌جز افزایش مرگ و بیماری مردم نداشت. در موضوع واکسیناسیون وارد نمودن واکسن از کشورهای مختلف تبدیل به سوژه تمسخر توسط رسانه های بیگانه گردید. توقع این بود که نمکی با افزایش واردات از سایر کشورها اجازه ندهند خلا موجودی واکسن ایجاد و بهانه لازم به دست معاندان وبهانه جویان بدهد.
ناچیز انگاری وکوچک شماری کرونا توسط مدیران بهداشت باعث شد سازمان پدافند غیرعامل که دارای مسئولیت ملی در اینگونه موارد داشته وتجارب تمرین رزمایش ساختارسازی وآماده سازی استانی را بارها انجام داده به یکباره کنار گذاشته شود. متاسفانه ازظرفیت های قابل توجه وزارت کشور استفاده نشد. بسیاری از متخصصان سوال می کنند اگر ما ظرفیت تولید روزانه دو میلیون واکسن در کشور داریم پس چرا برای خودمان تولید نمی کنیم؟ رشد و افزایش درآمدهای مافیای دارو و از دست دادن تعداد قابل‌توجهی از پزشکان گرانقدر و پرستاران و کادر پهای بیمارستانی ضعف پشتیبانی ومدیریت را به اثبات می رساند.اما اطلاق شهید زنده وستاره درخشان به نمکی، تشویق اغراق آمیز از یک وزیر است .هیچکس با قدردانی از زحمات تلاشگران ومدیران مخالف نیست بلکه آن را جزئی از سیاست درسایه اخلاق مداری می دانند، اما این‌گونه رفتارها باید دور از غلو و گزافه گویی باشد چراکه در تحلیل وارزشیابی اوضاع وقتی از یک مدیر با چنین ادبیاتی تقدیر می گردد مردم به دنبال علل جابجایی می گردند و همسو با اوضاع آشفته بهداشت ودرمان و آمار تلفات روزمره مفاهیم شهید زنده وستاره تابان را با نوعی گزافه گویی تعبیر می نمایند.