چوب حراج بر اعتبار فوتسال!

امید مافی‪-‬ خواب‌های خوب تعبیر نشدند و تیمی که قرار بود به سیم آخر بزند، جهانگشایی کند و چشم بسته حریفان را به مسلخ بفرستد،قبل از رسیدن به نیمه نهایی حذف شد و شانه به شانه ناکامان ولینیوس را به مقصد تهران ترک کرد.
تراژدی برای فوتسال ما در خاکریز قزاق‌ها رقم نخورد.به عبارت ساده‌تر شعبده بازان مغموم ایران زمانی طعم گم شدن و دیپورت شدن را چشیدند که در دام ازبک‌ها گرفتار شده و با هزار و یک لطایف الحیل از سد تاشکند نشینان گذشتند. یک ارتش فاقدصلابت و یک نیمکت فاقد کاریزما از همان روز نخست جام جهانی ناقوس‌ها را به صدا درآوردند و پی بردند که دیگر به سادگی نمی‌توانند رقیبان را در دستمالی کوچک جا بگذارند و فریاد لیاقت فوتسال ایران را در پهنه جام جهانی طنین انداز کنند.
در ایامی که فوتبال ایران با رهبری دراگان اسکوچیچ بی‌وقفه پیش می‌تازد و در مسیر جام جهان نما حریف می‌طلبد،فوتسال در سرزمین سردسیری تحقیر می‌شود تا باور کنیم با وجود مربیان پرادعای وطنی که قصد ارتقای خویش را ندارند و مشت بر سندان می‌کوبند گریزی نداریم جز آنکه سر از ترکستان درآوریم و با سیمای اشک آلود خاک لیتوانی را ترک کنیم.حالا که غرق شدیم و دست از پا درازتر به خانه برگشته‌ایم بد نیست،جسم بی‌روح فوتسال ایران را روی میز تشریح قرار دهیم و ببینیم دلیل مرگ مغزی تیم پرستاره‌ای که با دماغ باد کرده مردانش نمایش می‌داد چه بود و اساسا چه اتفاقی افتاد که ما به تمام جاده‌ها مشکوک شدیم و در برابر رقیبان ریز و درشت به لرزه افتادیم. صدالبته لیتوانی پایان دنیا نیست و اگر فدراسیون
نشینان مرگ را پایان فوتسال تلقی نکنند و نسخه‌های تازه‌ای بپیچند با التفات به برخورداری از استعدادهای بی‌بدیل می‌توان امیدوار بود بیش از این رد طناب روی گلوی ساحران شکست‌خورده دیده نشود و آینده در هاله‌ای از غبار و ابهام قرار نگیرد.کسی چه می‌داند.شاید ظهور فرمانده‌ای شبیه اسکوچیچ روی نیمکت ایران و پایان دادن به روزمرگی مربیانی که دل به قضا و قدر می‌سپارند و حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند باعث شود این قطار از ریل خارج شده دوباره در مسیر آرمانشهر خود قرار گیرد و بوی خون بیش از این به مشام توپچی‌های سر به هوای ما نخورد. بی تعارف احتمالات را باید کنار گذاشت و با به کار‌گیری مربیانی کارکشته به جبر خوشبختی تن داد.آن وقت دیگر گلوله‌ها از بیخ گوشمان نخواهد گذشت و اینگونه به اعتبار فوتسالمان چوب حراج نخواهد خورد!