هر انسان دارای ۷ شخصیت زنانه و ۸ شخصیت مردانه است

مهناز مجاهد‪-‬ یکی از راه‌های خودشناسی این است که ما بتوانیم ابعاد شخصیتی خود را بشناسیم و با جنبه‌های مثبت و منفی آن آشنا بشویم. در روانشناسی تحلیلی ما می‌توانیم به این جنبه‌های مثبت و منفی وجودی خود دست پیدا کنیم. روانشناسی تحلیلی که ابداع‌کننده آن پروفسور یونگ می‌باشد روان انسان را تک جنسیتی نمی‌داند. یونگ معتقد است که فیزیک انسان مردانه یا زنانه است اما روان انسان خصوصیت مردانه و زنانه را توامان دارد. خصوصیاتی مثل تعقل، منطق، دور اندیشی و... مربوط به انرژی‌های مردانه است و خصوصیاتی مثل تعهد به روابط با دیگران، توجه به خود و... خصوصیات زنانه است. مردان با پرورش خصوصیات زنانه در خود می‌توانند علاوه براینکه از زندگی لذت بیشتری ببرند ارتباط بهتری را با زنان زندگی‌شان پیدا کنند. زنان هم همینطور با پرورش انرژی‌های مردانه می‌توانند اقتدار بیشتری در زندگی خود داشته باشند و از وابستگی‌های ناسالم زندگی دور باشند. همینطور شناخت انرژی‌های مردانه به زنان کمک می‌کند که ارتباط بهتری را با مردان زندگی خود داشته باشند. اما این نکته را باید در نظر بگیریم که پرورش انرژی‌های مردانه در حد اغراق شده در زنان آن‌ها را به زنانی سخت گیر و سلطه جو تبدیل می‌کند. همینطور پرورش اغراق شده انرژی‌های زنانه در مردان هم باعث می‌شود آن‌ها اقتدار لازم برای اداره زندگی خود را از دست بدهند. یونگ معتقد است که هر انسانی دارای ۷ شخصیت زنانه و ۸ شخصیت مردانه است. یعنی همه انسان‌ها این ۱۵ شخصیت را در وجود خود دارند اما بعضی از شخصیت‌ها در برخی از افراد غالب‌تر است. ما زمانی که با آن‌ها آشنا بشویم متوجه می‌شویم که کدام شخصیت در ما غالب‌تر است. در یادداشت‌های بعدی ما با انواع این شخصیت‌های زنانه و شخصیت‌های مردانه آشنا خواهیم شد و در آخر درصدد هستیم که به این نکته برسیم که آشنایی با این شخصیت‌های زنانه و مردانه وجودی یکی از بهترین روش‌های خودشناسی است تا بدنی وسیله برای تغییر آماده سفر بشویم. آشنایی با این ویژگی‌ها و شخصیت‌ها اولین قدم برای شناخت شخصیت خودمان است تا بتوانیم انتخاب‌های درست را برای زندگی داشته باشیم.