با سوداگران جان مردم باید قاطعانه برخورد کرد

رئیس قوه قضائیه در دیدار با «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر ضرورت مقابله با فساد و تخلف در بخش مرتبط با سلامت مردم اظهار داشت: باید با اقدامات سوداگرانه کسانی که برای منافع شخصی خود جان مردم را به خطر می‌اندازند قاطع برخورد کرد.به گزارش ایلنا، محسنی اژه‌ای با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان باید پیشگام پیشگیری از بروز تخلف و فساد و مقابله با تخلفات در این حوزه باشد، تصریح کرد: هرچه خودمراقبتی و نظارت صنفی در حوزه بهداشت و درمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد شاهد کاهش شکایات و شکل‌گیری پرونده‌های قضائی خواهیم بود.