رسانه ملی با مدیرمیدانی

مجید ابهری‪-‬ بالاخره هدایت بزرگترین رسانه فراگیر کشور به دست فردی از سازمان صدا وسیما افتاد.با انتصاب آقای جبلی بارقه امیدی در دلها درخشید وامید به بهبود اوضاع در این دانشگاه پر رنگتر گردید. اینکه مدیران ارشد از بدنه همان سازمان باشند، حداقل این امتیاز را دارد که فردی با سابقه ذهنی از یک نهاد وشناخت زیر وبم آن سکان را به دست می‌گیرد و دیگر کسی نمی‌تواند با انعکاس نکات غیرواقعی و دور از حقیقت او را در تصمیم‌سازی دچار اشتباه نماید. یکی از مشکلات اساسی در گزینش مدیران ارشد برای سازمانها ونهادها انتخاب افرادی خارج از کادر آن نهاد ودرنتیجه نا آشنا بودن با زیر وبم آن است. فردی که سازمان متبوع را شناخته واز اهداف و وظایف و افراد آن آگاهی واطلاع نسبی داشته باشد، به خوبی می‌تواند با سرعت کار خود را آغاز کرده و کسی نمی‌تواند با رقیق وغلیظ کردن اطلاعات او را دچار سرگشتگی اجرایی نماید. در همین جا باید از آقای جبلی به طور جدی درخواست نمایم چند حرکت اداری را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.
الف:تیمی مرکب از مدیران باسابقه وبه اصطلاح ریش سفیدان سازمان تشکیل و برای دلجویی از افرادی که به هر‌علت غیر از موانع سیاسی واخلاقی سازمان را ترک کرده‌اند بفرستند. اینگونه کارکنان جزو سرمایه‌ها وذخایر هر سازمان مخصوصا صدا وسیما می‌باشند و نباید سازمان از وجود آنها محروم گردد.
ب: به اعتقاد کارشناسان بدون غرض و بیطرف، بسیاری از برنامه‌های (نان و آبدار)در انحصار یک گروه خاص قرار گرفته و این نهاد هم مثل بسیاری از نقاط، دارای مافیای سازمانی است که همه چیز را در انحصار واختیار خود داشته وبه کسی اجازه ورود نمی‌دهند،همه مخاطبان حتی مردم عادی بخوبی دارندگان رانت را در این نهاد می‌شناسند. شاید مدیران قبلی نخواستند یا نتوانستند حریف این ازما بهتران گردند.
ج:جناب جبلی! با دعوت از نخبگان دانشگاهی و مجربان هنری تیمی تشکیل دهید که تولیدات این سازمان را قبل از تولید مورد مطالعه قرار داده واز نظر آسیب شناسی، جامعه شناسی، رفتار و روانشناسی ارزیابی نمایند.متاسفانه به علت تکراری بودن بعضی از برنامه‌ها ویکنواختی‌های بصری با ریزش مخاطبان صدا وسیما مشتریان شبکه‌های ماهواره‌ای روز به روز افزایش یافته ومی‌یابد


بیش از ۹۰درصد از مخاطبان ماهواره فقط به دنبال پر کردن اوقات فراغت خود وخانواده شان با فیلم وسرگرمی بوده وهیچ گرایش وتوجهی به برنامه‌های غیر اخلاقی ندارند. با تولید برنامه‌های مطلوب میتوان مشتریان ماهواره‌ها را بسادگی جذب نمود.
د:رهنمودهای فرهنگی وسیاسی مقام معظم رهبری بهترین دستورالعملها در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بوده و ضروری است که در این مسیرها مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرند. به هر حال نخبگان همسو با مردم منتظر اقدامات مفید وموثر شما می‌باشند و هیچکس انتظار معجزه یک شبه ندارد. اختصاص یک شبکه به گفتگو و سخنرانی می‌تواند برای مشتاقان، بخش جذاب وقابل توجهی باشد و جذب مشارکتهای بخش خصوصی در تولید برخی از فیلم‌ها وسریال‌ها می‌تواند مخاطبان بیشتری را به تماشای این جام جهان نما بکشاند.