قاصدک 24

پاسخ فوری به نامه کانون وکلا و شکایت از آفتاب یزد

ارتباطات سازمان سنجش با موسسه خصوصی (کانون وکلا) چیست؟!
آفتاب یزد: سازمان سنجش و آموزش کشور در یک رفتار کاملا غیرحرفه‌ای به جای پاسخگویی به سوالات آفتاب یزد و رفع اتهام از خود در خصوص ادعای لو رفتن سوالات آزمون وکالت سال 99 کانون‌های وکلای دادگستری از روزنامه آفتاب یزد طرح شکایت می‌کند که منجر به قرار منع تعقیب می‌گردد. ولی زمانی که طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است کمتر از 24 ساعت به نامه یک موسسه خصوصی (کانون وکلا) پاسخ می‌دهد. این رفتار دوگانه سازمان سنجش آموزش کشور چگونه تعبیر خواهد شد؟ آیا ارتباطی غیر از روابط کارفرمایی و مجری در برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت کانون‌های وکلای دادگستری بین کانون‌ها و سازمان سنجش برقرار است؟ برخی جانبداری‌ها را چگونه باید تفسیر
کرد؟ به هر حال این پرسش مطرح است آیا مجلس انقلابی که طرح تحقیق و تفحص‌ها از سازمان سنجش را کلید زده است به نحوه برگزاری و طراحی سوالات آزمون وکالت سال 99 کانون‌های وکلای دادگستری ورود خواهد کرد؟ ضمن آنکه هیئت تحقیق و تفحص بررسی خواهد کرد آیا از بستگان و نزدیکان برخی مسئولان سازمان سنجش در آزمون جذب کارآموز وکالت کسی شرکت کرده‌اند و اگر آری چه رتبه‌ای را کسب
نموده‌اند؟