سخنی با قضات قوه

قضائیه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه در کشور از جایگاه و اقتدار خاصی برخوردار بوده
و پناهگاه مردمی است که ظلم و ستمی بر
آنان روا شده است. با ورود حضرت آیت‌الله رئیسی به قوه‌قضائیه، نگاه مردم نسبت به برخی دوره‌های قبل در این دوره دچار تحول اساسی شد. این تحول در دوره ریاست حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه که خود در میدان حاضر و با هرگونه فساد در مجموعه خود مبارزه می‌نمود تداوم یافت. به هر حال زمانی که ریاست عدلیه موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی و یا پرونده‌هایی که دچار اطاله دادرسی شده‌اند را جهت احقاق حقوق زیان‌دیدگان مورد تاکید قرار می‌دهند و یا پرونده‌های خاک خورده را بیرون می‌کشند و خود مطالبه‌گر دستگاه قضائی می‌شوند تا ستمی اگر به مردم در گذشته روا شده اعاده حیثیت گردد و از قضات جدیت بیشتر را در این خصوص و موضوعات دیگر خواستار هستند قطعا سطح توقعات، انتظارات و آرزوهای مردم نیز بالا می‌رود. باید اذعان نمود در این چند ماهه به اندازه چندین سال و حتی چندین دهه توقعات بجای مردمی از دستگاه قضائی بیشتر شده است. وقتی رئیس دستگاه قضا در تریبون‌های رسمی از وجود برخی فسادها و برخورد با آن‌ها در دستگاه قضا سخن می‌گویند مفهوم آن این است که این دستگاه سالم و مقتدر نباید هویت‌اش توسط برخی قضات و کارکنان فاسد خدشه‌دار شود و مردم بدون لکنت زبان مطالبه‌گر باشند. خوشبختانه این مطالبه‌گری در این دوره تحول و تعالی توسط ریاست قوه قضائیه به حق ایجاد شده است و اینجاست که ریاست عدلیه را باید در درجه اول همکارانشان در قوه قضائیه و سپس رسانه‌ها و مردم همراهی کنند. چرا که با پشتوانه مردمی است که قوه قضائیه همچنان مقتدر خواهد ماند. دیگر زمان آن نیست که برخی قضات به هر نحوی رای صادر کنند، رای هر قاضی با ایجاد کرسی‌های نقد رای که ایجاد شده توسط قوه قضائیه و حقوقدانان دلسوز نظام و مردم در دید افکار عمومی قرار می‌گیرد. حال که انتظارات و توقعات بالا رفته است دقت در صدور آرا قضائی خواست اصلی مردم است و البته راهی نیز باید باز شود تا اگر در سالیان گذشته فردی احتمال دهد در صدور رای ظلمی بر او رفته است به اعاده او رسیدگی و یا رفع شبهه شود. همه مردم قوه قضائیه را حافظ ناموس، مال و جان خود می‌دانند.