بلیط هواپیما

تا ۱۴۰۴، دانش آموختگان جراحی قلب استان کمتر از انگشتان یک دست!

 دسترسی به پزشک یکی از مولفه‌هایی است که در روند درمان بیماران اثرگذار است و اگر در کمترین زمان ممکن دسترسی به پزشک صورت نگیرد، می‌تواند آسیب‌هایی را به بیمار وارد کند. در همین زمینه در چند سال اخیر مردم زیادی مخصوصا در شهرستان‌ها و شهرهای خارج از مراکز استان‌ها از دسترسی نامناسب مردم به پزشک گلایه کرده و خواستار حل مسئله کمبود پزشک در کشور شده‌اند. این در حالی است که با توجه به آمارها و به گفته قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد زنگ خطر تعداد بسیار‌اندک دانش آموختگان رشته‌های تخصصی علوم پزشکی در چندسال آینده به صدا درمی آید. توکلیان، جانشین و قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خراسان آنلاین گفت: مهاجرت پزشکان و تمایل نداشتن به تحصیل در رشته‌های حساس و مهمی مثل بیهوشی، اورژانس و جراحی قلب در استان افزایش داشته و به طور میانگین حدود ۸۰ درصد ظرفیت این تخصص‌ها خالی است که کاهش جمعیت دانش آموختگان این تخصص‌ها در سال‌های نه چندان دور آثار نامطلوبی بر نظام سلامت به جا خواهد گذاشت. وی افزود: استرس و فرسودگی شغلی زیاد،  درآمد نامتناسب با میزان مسئولیت و حساسیت کار از عوامل کاهش تمایل به حضور در این رشته‌هاست‌ و هم اکنون تامین این پزشکان برای بیمارستان‌ها بسیار دشوار شده است. مجموع دانش آموختگان رشته طب اورژانس در استان خراسان تا سه سال آینده کمتر از ۲۰  و جراح قلب کمتر از پنج نفر است.  
بلیط هواپیما