بلیط هواپیما

ویرانگری 50 هزار میلیاردی ، آورده 17 هزار میلیارد تومانی

از اواخر تیرماه بارش‌های موسمی هند موسوم به بارش‌های مونسون در ایران فعال شده است و پیش‌بینی می‌شود که امروز آخرین روز حضور این سامانه در کشور خواهد بود. آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که بارش‌های اخیر حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور کرد. بر اساس این آمار، یک کارشناس حوزه آب کشور می‌گوید: «بر اساس اینکه برخی از صنایع حاضرند برای هر متر مکعب آب 2 تا 3 دلار پرداخت داشته باشند، تاکنون آورده بارش‌های اخیر برای کشور رقمی در حدود 600 تا 700 میلیون دلار بوده است. با دلار 25 هزار تومانی نیز این رقم به بیش از 17 هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته قیمت فروش آب به مشترکان در حدود 700 تومان در متر مکعب است و این نرخ برای آب تصفیه‌شده دریاست. اما در مجموع آب ورودی به کشور ارزشمند است و اینکه بارش‌ها در قالب سیل به بخش‌هایی آسیب زده و خسارت به بار آورده است ...
صفحات 14 و 16 را بخوانید