جنگ روانی جدید علیه «سیدمحمد خاتمی»

آرمان امروز: ابطحی نوشت: جنگ روانی چه می کند. برای اینکه قابل باور باشد اول متن نوشته بودند که به زودی فیلم این جلسه‌ای که اصلا برگزار نشده پخش خواهد شد.
 سید محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب در حساب کاربری خود نوشت: یکی از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی به من زنگ زد و گفت یک متن تند و حساب شده و بی منطقی از قول آقای خاتمی روی گروه واتسابی دانشگاهی آمده. گزارشی از جلسه شب جمعه این هفته با آقای دکتر روحانی وعبدالله نوری درمنزل آقای خاتمی. متن را برایم فرستاد. یک جمله اش به ادبیات رییس ما نمی خورد. با آقای خاتمی صحبت کردم. معلوم شد نه جلسه ای بوده. نه این حرفها را زده بوده. ونه خبر داشته که چنین دروغهایی بنامش نوشته اند. خوبی خاتمی این بوده که همیشه بر مکتب اصلاح خواهی خودش تاکید دارد. چه روزهایی که همه هورا می کشیدند و چه روزهایی که در آستانه حصر و مخالفت تندروها قرار داشت. جنگ روانی چه می کند. برای اینکه قابل باور باشد اول متن نوشته بودند که به زودی فیلم این جلسه ای که اصلا برگزار نشده پخش خواهد شد. خیلی ها می دانند که چرا علیرغم این همه اتفاقات و اعتراضات، برای دوسوی سیاست در داخل و خارج همچنان خاتمی مورد بهتان قرار می گیرد و هر روز به او حمله می کنند وتوطئه و دروغپردازی.
سرزمین خودرو ایرانیان