توئيتري‌ها در مورد کدام اعدام‌شده بيشتر توئيت زدند

آرمان امروز: داده‌کاوي ايرنا از بررسي توليدمحتواي مربوط به اعدام چهار فرد مربوط به اغتشاش‌هاي اخير نشان مي‌دهد اولويت زماني، تاثير زيادي در حجم توليدمحتواي توئيتري داشته و محسن شکاري با 4 ميليون، بيشترين و محمد حسيني با 220 هزار، کمترين واکنش را در توئيتر فارسي به خود اختصاص داده‌اند. اعدام چهار تن از عوامل اغتشاش‌هاي اخير در آذر و دي‌ماه 1401، واکنش‌هايي در فضاي مجازي به خصوص توئيتر و اينستاگرام فارسي به همراه داشت. داده‌کاوي ايرنا در بررسي‌هاي جداگانه به واکاوي هر چهار موج توئيتري شکل گرفته پيرامون اعدام «محسن شکاري، مجيدرضا رهنورد، محمدمهدي کرمي و سيدمحمد حسيني» پرداخته است. گراف زير، حجم توليدمحتواي توئيتري اين چهار محکوم به اعدام را در قالب يک نمودار ميله‌اي مورد مقايسه قرار داده؛ محسن شکاري نخستين اعدام‌شده، بيشترين حجم و سيدمحمد حسيني کمترين حجم محتوا را به خود اختصاص داده است. کليدواژهاي مربوط به «محسن شکاري، مجيدرضا رهنورد، محمدمهدي کرمي و سيدمحمد حسيني» در سامانه پايشگر جست‌وجو و اطلاعات مربوط به آنها شامل ميزان و روند توليدمحتوا، هشتگ‌هاي پرتکرار، فعال‌ترين کاربران و همچنين پرلايک‌ترين توئيت‌ها بوده‌است.
سرزمین خودرو ایرانیان