کشف ۲۱ هزار جلد کتاب با نام جعلی «خلیج فارس» به مقصد عراق

آرمان امروز: ظاهرا براي برخي از کشورها، استفاده از نام جعلي خليج و ... تنها به مصاحبه‌ها و گفته‌هاي برخي از مسئولان‌شان، نوشتن برروي اتوبوس يا برگزاري جامي غير معتبر نيست و آنها در حال اقدامات بيشتري براي تحريف تاريخ سرزمين پارس هستند. پس از اينکه جام جعلي «خليج عربي» در کشور عراق برگزار شد و مقتدي صدر و السوداني، نخست وزير عراق اين نام جعلي را بارها برزبان راندند، روز گدشته سرهنگ پيام کاوياني، رئيس پليس اطلاعات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از کشف 21 هزار جلد کتاب با عنوان جعلي «خليج عربي» خبر داد و  در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: «مدتي قبل همکاران من در پليس اطلاعات تهران بزرگ از طريق منابع خبري از فعاليت زيرزميني يک چاپخانه در محدوده شهرري با خبر شده و رسيدگي به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند که در جريان آن مشخص شد که در اين چاپخانه برخي از کتاب‌هاي غيرمجاز چاپ شده و به کشور عراق فرستاده مي‌شود.» وي با بيان اينکه در تحقيقات بعدي ماموران پليس اطلاعات تهران بزرگ مشخص شد که در اين چاپخانه کتاب‌هاي کمک آموزشي به زبان عربي و با درج عنوان مجعول خليج فارس چاپ شده است، گفت: «در همين راستا نيز هماهنگي براي انجام عمليات با مقام قضايي انجام شده و ماموران با حضور در محل اين چاپخانه تعداد 21 هزار جلد کتاب کمک آموزشي به زبان عربي که در آن از عبارت مجعول خليج عربي استفاده شده بود را کشف و ضبط کردند. در اين عمليات پنج نفر دستگير شدند، و چاپخانه نيز با حکم قضايي پلمب شد. افراد دستگير شده نيز تحت بازجويي قرار گرفته که در جريان آن به جرم خود اقرار کردند. همچنين گفتند که قصد داشتند اين کتاب ها را به کشور عراق ارسال کنند.» وي با بيان اينکه همکاران من موفق شدند کل اين شبکه را از مبدا يعني جايي که طراحي شده، چاپ شده و همچنين شبکه انتقال به عراق را شناسايي کنند، گفت: «اين کتاب‌ها اولين محموله‌اي بود که قصد انتقال آن به عراق را داشتند که خوشبختانه با هوشياري ماموران مورد شناسايي قرار گرفت.»
نام خليج فارس، در متون معتبر عربي
هيچ كشوري حق ندارد، نام‌هاي تاريخي و جغرافيايي را كه در يك حوزه مشترك منطقه‌اي و بين‌المللي قرار مي‌گيرد تغيير دهد. چنان‌كه ما به عنوان ايران، مي‌گوييم، درياي عمان و اقيانوس هند. بديهي است كه هر دو نام تاريخي هستند و هيچ حساسيتي بر‌‌نمي‌انگيزند. خليج‌فارس هم نام تاريخي است كه به دليل سابقه تاريخي و تمدني ايران، در روزگاري كه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس جز يمن وجود مستقل و شناخته شده نداشتند به كار مي‌رفته است. به عنوان نمونه در تمام كتاب‌هاي تاريخي و جغرافيايي كلاسيك اسلامي و عربي و فارسي و لاتين و يوناني همين تعبير خليج‌فارس آمده است. مي‌توان صد‌ها نمونه از متون تاريخي و جغرافيايي و ادبي به عنوان شاهد ذكر كرد، كه از «درياي فارس» يا «خليج‌فارس» سخن گفته‌اند. به عنوان نمونه، ابن طاهر مقدسي كه در سال 355 قمري در گذشته است، در كتاب بسيار با اهميت: «البدء والتاريخ» نوشته است:  «ويسمون بحر فارس الخليج الفارسي، طوله مائه وخمسون فرسخا وعرضه مائه وخمسون فرسخا.» (ابن طاهر مقدسي، البداء و التاريخ، ج 4 ص 54)
درياي فارس را، خليج‌فارس مي‌خوانند كه در ازاي آن 150 و پهناي آن نيز 150 فرسنگ است. ابن خلدون در گذشته در سال 808 قمري، در مقدمه مشهور، در بحث پيرامون اقاليم جغرافيايي جهان، از «درياي فارس» نام برده است. عبدالله محمدالدرويش به عنوان پژوهشگري كه مقدمه را تصحيح كرده است، در ذيل «بحر فارس» پاورقي زده و نوشته: «و هو خليج العربي» (ابن خلدون، مقدمه، به تصحيح عبدالله محمد الدرويش، دمشق، داريعرب، 2004، ج1 ص 159)
سرزمین خودرو ایرانیان