تحریم های حقوق بشری تازه سوئیس علیه ایران

آرمان امروز: پارلمان سوئيس با پيروي از سياست‌هاي اتحاديه اروپا در قبال امور داخلي ايران، اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران را تصويب کرد.  شوراي ملي سوئيس روز پنجشنبه 9 مارس (18 اسفند)، با 105 راي موافق در برابر 65 راي مخالف و چهار راي ممتنع تصميم گرفت که اين کشور بايد به تمام تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران که به دليل آن‌چه «نقض حقوق بشر» در پي ناآرامي‌هاي اخير در ايران اعمال شده‌اند، بپيوندد. دويچه وله گزارش داد، مجلس شوراي ملي سوئيس (پارلمان) حدود يک هفته پيش در بيانيه‌اي ايران را به دليل نقض حقوق بشر محکوم کرد. فابيان مولينا، عضو شوراي ملي سوئيس از حزب سوسيال دموکرات گفت که براي اکثريت کميسيون قابل درک نيست که سوئيس از تمام تحريم‌هاي اعمال‌شده توسط اتحاديه اروپا پيروي نکرده است. ايگناسيو کاسيس، رئيس شوراي فدرال (دولت)، از پارلمان خواسته بود اين طرح را رد کند. او استدلال کرد که سوئيس در حال حاضر از 90درصد از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا پيروي کرده است. کاسيس که رياست دولت و وزارت خارجه سوئيس را برعهده دارد، افزود که سوئيس نقش ويژه‌اي در ايران ايفا مي‌کند، ازجمله اين‌که اين کشور «حافظ منافع» آمريکا در ايران است. وزير خارجه سوئيس گفت به دليل خدمات خوب سوئيس، اين کشور دسترسي ويژه‌اي به رژيم ايران دارد و در حال حاضر مي‌تواند، برخلاف ديگر کشورها، با صراحت بيشتري مسئله «نقض حقوق بشر» را مستقيماً به دولت ايران گوشزد کند. کاسيس هشدار داد که پذيرش تمامي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، «پل‌ها» را با حکومت ايران خواهد شکست.