هولوكاست مارها دروغي بزرگ است

در مورخ 26/6/96 گزارشي در روزنامه اعتماد درباره سرنوشت مارها و خزندگان سمي در موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، منتشر شد كه با وجود ابراز حقايق و تلاش خبرنگار در متن خبر مبني بر اثبات كذب بودن هولوكاست مارها و سوزاندن آنها در موسسه رازي متاسفانه در روتيتر و تيتر (كه در صفحه اول روزنامه به چاپ رسيده است) و همچنين پاراگراف‌هاي نخست و دوم اين گزارش كه به واقع مهم‌ترين بخش يك گزارش محسوب مي‌شود، خواننده ذهنيتي بسيار منفي و تخريبي نسبت به عملكرد موسسه‌اي پيدا مي‌كند كه در مسير حفظ سلامتي جامعه و انسان‌ها، كارنامه درخشاني در يك قرن خدمت و تلاش دارد.
در اين گزارش كه با روتيتر «اعتماد سرنوشت مارها و خزندگان سمي در موسسه رازي را پيگيري مي‌كند»، منتشر شده، از همان ابتدا، خواننده تصور مي‌كند كه گويا جرمي اتفاق افتاده كه قابل پيگيري است! و زماني كه در كنار تيتر اين روزنامه با عنوان «هولوكاست مارها، افسانه يا حقيقت؟» و همچنين بندهاي نخست و دوم متن (كه نقل قول است نه نظر خبرنگار) قرار مي‌گيرد، اين ذهنيت در خواننده تقويت مي‌شود كه سرنوشت مارها در موسسه رازي، جز هولوكاست نيست!
اين گزارش اگرچه با نيت شفاف‌سازي در برابر برخي اظهارنظرهاي غيرواقعي و شايعات تهيه شده اما بسياري از خوانندگان با مطالعه عناصر ورودي متن، خلاف آن را تعبير مي‌كنند.
موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي ميراثي گرانبها در كشور است و به همت دانشمندان و محققان برجسته با توليد انواع واكسن‌هاي انساني، دام و طيور و سرم‌هاي درماني ضد مارگزيدگي و عقرب‌زدگي، نزديك به صد سال تنها براي حفظ سلامتي مردم و سربلندي ايران عزيز گام برداشته است.


موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي داراي بخش‌هاي مختلفي بوده و بخش جانوران سمي يكي از اين بخش‌ها است كه هم‌اكنون با توليد پادزهرهاي مارگزيدگي و عقرب‌زدگي سالانه جان صدها هزار نفر از مصدومان را از مرگ حتمي نجات مي‌دهد و به عنوان معتبرترين مركز تحقيق و توليد جانوران سمي و تهيه پادزهر در كشور و خاورميانه مطرح است.
اين بخش علاوه بر حفظ جان هموطنان، در راستاي حفاظت از محيط‌زيست و گونه‌هاي مارهاي سمي كشور، به پيشنهاد خود و با همكاري سازمان محيط‌زيست نسبت به اعزام اكيپ‌هاي متخصص به سم‌گيري در محل و اقليم‌هاي مختلف در كشور و رهاسازي اين مارهاي سمي در همان محل اقدام مي‌كند.
در حال حاضر در اين موسسه بزرگ و راهبردي با وجود موانع تحريم‌ها، با تكيه بر اصل «ما مي‌توانيم» بيش از 80 نوع واكسن و فرآورده بيولوژيك انساني،‌دام، طيور و آبزيان توليد مي‌شود. به طوري كه از 9 واكسن استراتژيك مورد استفاده انسان 7 واكسن (فلج اطفال، سرخك، سرخجه، اوريون، ديفتري، كزاز و سياه‌سرفه) در اين موسسه توليد مي‌شود. علاوه بر آن، اين موسسه با توليد بالغ بر 90 درصد واكسن‌هاي دامي و حدود 55 درصد واكسن‌هاي طيور كشور به سلامت انساني و صنعت دام و طيور كشور كمك‌هاي شاياني مي‌كند.