زمان دادگاه رحیم‌مشایی، سوم شهریور

 
وکیل‌مدافع رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دهم در یادداشتی از تعیین وقت رسیدگی به پرونده موکلش در سوم شهریورماه خبر داد. متن یادداشت سیدعلی‌اصغر حسینی بدین شرح است:«موکلم امروز از بازداشتگاه به دادگاه انقلاب تهران آورده شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب که پرونده به این شعبه ارجاع شده، به ایشان و وکلا اعلام شد که جلسه‌ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۳ شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد. حضور امروز موکلم در دادگاه انقلاب برای این بود که طبق قانون وقت رسیدگی و همچنین کیفرخواست باید به متهم ابلاغ شود. مقامات دادگاه به آقای مشایی گفتند که فقط می‌توانید کیفرخواست را مطالعه و از آن یادداشت‌برداری کنید که البته این موضوع مورد اعتراض آقای مشایی و اینجانب قرار گرفت؛ چرا که ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که «تصویری از کیفرخواست باید برای متهم فرستاده شود» و از نظر ما استنکاف مقامات دادگاه از ارائه و تحویل یک نسخه از کیفرخواست، خلاف قانون می‌باشد. مقامات دادگاه نمی‌توانند به متهم و وکلای او بگویند که فقط می‌توانید کیفرخواست را مطالعه و از آن یادداشت‌برداری کنید، بعد از آنها امضاء بگیرند که کیفرخواست به ما ابلاغ شد! بنابراین، کیفرخواست به آقای مشایی و اینجانب ابلاغ نشده و با وجود عدم ابلاغ کیفرخواست، مشخص نیست که دادگاه چطور قرار است در تاریخ تعیین شده تشکیل جلسه دهد. انتظار ما این است که دادگاه محترم در فرصت باقی مانده، کیفرخواست را به آقای مشایی و وکلای پرونده بصورت قانونی ابلاغ نماید. بدیهی است چنانچه این کیفرخواست طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و قرار است که آقای مشایی در یک فرآیند عادلانه و قانونی محاکمه شود، قاعدتاً نباید هیچ واهمه و نگرانی‌ای از انتشار محتویات پرونده و برگزاری علنی جلسات دادگاه وجود داشته باشد. بزودی و در آینده‌ نزدیک اطلاعات و جزئیات بیشتری از این پرونده در اختیار افکار عمومی و مردم عزیز قرار خواهد گرفت.»