ایجاد وحدت بین احزاب سیاسی

در تمام جوامع توسعه‌یافته برای دستیابی به توسعه، حداقل‌هایی از مسائل مورد اشتراک نخبگان سیاسی وجود دارد که با قبول آنها رقابت‌ها در ذیل این توافقات در جریان است. اگر قرار بر ایجاد وحدت سیاسی میان کنشگران جامعه سیاسی ایران است حداقل در سه مورد مشخص باید همگان به چنین امری معترف باشند: اول اصل پاسخگو بودن قدرت در تمامی سطوح، دوم اصل حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خودشان و سوم اصل انتخابات آزاد است. اصل پاسخگو بودن قدرت به این معناست که تمام افرادی که توسط مردم انتخاب می‌شوند در هر سطحی باید به مردم نسبت به عملکرد خویش توضیح بدهند و امکان جابه‌جایی قدرت نیز توسط مردم وجود داشته باشد و اصل حاکمیت بر سرنوشت خویش به عنوان اصلی‌ترین اصل قانون اساسی به معنای آنکه ایران برای تمام ایرانیان است و هیچ طبقه، گروه، صنف، حزب یا جناح خاصی بر مقدرات کشور نباید حاکم باشد و هیچ فرد و یا طبقه‌ای موقعیت ممتازتری از سایر مردم نباید داشته باشد که بخواهد کشور را به دلخواه خود اداره کند و اصل سوم یعنی انتخابات آزاد که در مجلس خبرگان اول نظارت وظیفه شورای نگهبان در نظر گرفته شد. در نتیجه اگر قرار است نوعی اجماع در سطح کلان میان گروه‌های مختلف صورت گیرد اصلی‌ترین پایه‌هایی که می‌تواند مبنایی برای این همگرایی ملی باشد با قبول سه‌گانه پیش‌گفته تحقق خواهد پذیرفت. این مساله از یک سو به عهده گروه‌های مختلف سیاسی و از سوی دیگر به عهده نظام بوده و هنگامی قابل تحقق است که همه بخش‌ها و ارکان کشور و گروه‌های سیاسی موضع خویش را نسبت به اصول حداقلی اجماع‌بخش اعلام کنند. امروز بعضا سخن از نواصولگرایی توسط افرادی مانند آقای محمدباقر قالیباف شنیده می‌شود اما برای آنکه اصولگرایی پوست‌اندازی کند با عناوین شکلی چنین امری محقق نخواهد شد بلکه افرادی مانند آقای قالیباف که به دنبال طرح نواصولگرایی هستند باید به صراحت نسبت به پاسخگو بودن، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مسائل مربوط به انتخابات موضع صریح و روشنی اتخاذ کند. بنابراین اعلام نظر گروه‌های مختلف سیاسی در این خصوص قابل اهمیت است. بدیهی است اصلاح‌طلبان همواره به عنوان تکیه بر روح قانون اساسی خواستار موارد سه‌گانه پیش‌گفته بوده‌اند اگر همگان از جمله اصولگرایان که به صراحت نسبت به پذیرش چنین اصولی با سایر اقشار مردم و گروه‌های سیاسی هم‌رای و هم‌داستان باشند، به نظر می‌آید بخشی از تنش‌ها و چالش‌های موجود در جامعه ایران منتفی خواهد شد. با محور قرار گرفتن انتخابات و عدم مداخله نهادها در وظایف یکدیگر شاهد آرامش در فضای سیاسی و در کل جامعه خواهیم بود. و در این صورت مردم اعتراضات بحق خویش را از مجرای نمایندگان خویش در مجلس دنبال خواهند کرد و در این صورت بنابراین وجود یک جامعه هماهنگ در جامعه‌ای متکثر قابل تحقق خواهد بود.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب