تصویب تأسیس کنسولگری ایران در بن آلمان

 
در جلسه دیروز هیأت وزیران که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن آلمان موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، این پیشنهاد با توجه به تراکم جمعیت مراجعان و متقاضیان خدمات کنسولی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت آلمان ارائه شد که بخش اعظم آنان هموطنان ساکن محدوده شهرهای بن و کلن هستند. ایرانیان پیش از این برای دریافت خدمات کنسولی ناچار به طی مسافت بیش از 170 کیلومتری فاصله بین این دو شهر با فرانکفورت بودند.