مسئولان مراقب دکتر و مهندس صدا کردن شان باشند

یک نهاد مسئول در ابلاغیه جدید خود به تعدادی از دستگاه های دولتی و نهادها، با اشاره به مصوبه سال 1388 مجلس، به آن ها متذکر شده استفاده از عناوینی چون دکتر یا مهندس برای مسئولان در مکاتبات اداری یا انتشار مطالب در رسانه ها همچون رادیو، تلویزیون یا روزنامه ها و سایت ها صرفا با احراز داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت ممکن خواهد بود و در صورتی که فردی این عناوین را درباره خود به صورت غیرمجاز استفاده کند، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.