در اقتصاد بیمار نه می‌توان تولیدکننده بود و نه وارد کننده

حسین ساسانی ‪-‬ وقتی اقتصادی بیمار باشد و اجزای آن قادر نباشند که به درستی فعالیت خود را انجام دهند، در این صورت چه اهمیتی دارد که در آن کشور خودرو وارد ‌شود یا تولید ‌شود یا حتی کار خدماتی انجام ‌شود. در چنین سیستمی هیچ یک از این اقدامات نتیجه‌بخش نخواهد بود. وقتی سیستم اقتصادی یک کشور از اساس اشتباه باشد، طبیعتا سیستم واردات و صادرات نیز غلط خواهد بود. وقتی رانتی وجود دارد و این رانت روی تولید، واردات و صادرات تاثیرگذار باشد، در این صورت هر گونه سیاستی در اقتصاد بی‌تاثیر خواهد بود. مهم این است که سیستم اقتصادی و صنعتی ما باید درست شود و تا زمانی که سیستم درست نشود صحبت کردن درباره عملکرد یک صنعت مثل خودرو و سایر صنایع برای بهبودی امکان‌پذیر نیست. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که مگر کدام یک از صنایع ما توانسته در زمینه واردات و تولید کار موفقی از خود به جای بگذارد که در صنعت خودرو نیز به این شیوه عمل کنیم. واقعیت این است که در صنعت خودرو تاکنون هر خودرویی را وارد کرده‌ایم از چین و حتی کشورهایی بوده که کالاهای بنجل و نازل خود را به ما تحویل داده‌اند و ما این کالاها را برای استفاده تحویل مردم داده‌ایم. وقتی اجناسی را که به اسم برند وارد کشور ما شده‌اند با کالاهای برند موجود در کشورهای اروپایی مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این کالاها در داخل کشور و خارج کشور زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند.
واقعیت این است که در کشور ما به جای اصلاح تنها قسمتی از سیستم اقتصادی یا صنعتی، باید فکری اساسی به کل سیستم شود. چرا که با اصلاح این سیستم در کل زمینه برای هر گونه رانت و سوء‌استفاده فراهم نخواهد شد و هیچ مدیری با استفاده از قدرت حق چپاول را نخواهد داشت.
با اصلاح سیستم اقتصادی می‌توان از تمامی سیستم‌های اقتصادی خوب در دیگر کشورها به صورت یکجا در ایران استفاده کرد. در چنین صورت می‌توان با توجه به نیاز کشور وارد کننده کالا بود یا حتی تولید کننده. چرا که هر گونه فعالیت اقتصادی برای کشور ما می‌تواند دارای ارزش افزوده باشد و این مزایای بسیاری برای اقتصاد دارد. باید در ابتدا به دنبال درست کردن سیستم اقتصادی بود و سپس از راه‌کارهای دیگر کشورها برای بهبود اوضاع استفاده کرد.