الغنوشی خطاب به وزیر خارجه بحرین؛ فضولی موقوف، به امور کشور خودت برس!

رئیس حزب اخوانی النهضه تونس که در انتخابات اخیر مجلس بیشترین کرسی را کسب کرده است، با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین از او خواست که به امور کشور خود برسد و از دخالت در مسائل دیگر کشورها دست بردارد.
«راشد الغنوشی» رئیس حزب النهضه تونس در واکنش به اظهارات «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین که قطر را به دخالت در امور داخلی تونس متهم کرده، از او خواست تا به امور کشور خودش برسد و از دخالت در مسائل دیگر کشورها خودداری کند.
وزیر خارجه بحرین در مصاحبه با روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» گفته بود که «قطر نه فقط در یمن بلکه در امور داخلی بسیاری از کشورها از لیبی، تونس و کشورهای حاشیه خلیج [فارس] گرفته تا عراق دخالت می‌کند.»
بحرین مدعی است قطر در انتخابات اخیر پارلمان تونس که با پیروزی حزب النهضه به پایان رسید، دخالت کرده است.
به نوشته روزنامه «القدس‌العربی»، الغنوشی در واکنش به اظهارات آل خلیفه گفته است: «انتخابات تونس بازیچه دست هیچ کس نیست و نتایج آن نیز همانند اغلب کشورهای عربی پیش‌بینی نشده و نامعلوم بود.»
وی همچنین آل خلیفه را به اهانت به دموکراسی تونس متهم کرد و از او خواست تا به امور کشور خود اهتمام داشته و امور تونس را به مردم آن واگذار کند.
همچنین «لطیفه حباشی» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تونس از اظهارات آل خلیفه انتقاد و تاکید کرد که «سیاست تونس بر عدم مداخله در امور دیگران استوار است و لذا هرگز اجازه نخواهد داد هیچ کس در امور اخلی آن دخالت کند.»
حزب اخوانی النهضه در انتخابات اخیرمجلس تونس با کسب 52 کرسی پیروز نخست این انتخابات شد و حزب قلب تونس با کسب 38 کرسی در ردیف دوم، «التیار الدیمقراطی» با کسب 22 کرسی در ردیف سوم، «ائتلاف الکرامه» با کسب 21 کرسی در ردیف چهارم و حزب «الدستوری الحر» با 17 کرسی در ردیف پنجم قرار گرفتند.