بازداشت ابر‌بدهکار بانکی

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: داستان از یک توئیت شروع شد:« شنیده شده یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی که پس از چپاول اموال ملت به خارج از کشور گریخته بود توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) به کشور برگردانده شده، قطعا بعداز خبر دستگیری روح الله زم این خبر نیز برای مردم امید آفرین وبرای مفسدین نگران‌کننده است.» این متن را احمدامیرآبادی فراهانی، نماینده مردم شریف قم در مجلس و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که نزدیک به جبهه ی پایداری است منتشر می‌کند و خیلی زود خبر می‌رسد، «یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی که پس از چپاول اموال ملت به خارج از کشور گریخته بود» کسی نیست جز «رسول دانیال‌زاده» سلطان فولاد و ابربدهکاری که رقم بدهی‌های او را گاهی تا چند هزار میلیارد تومان نیز
ذکر کرده‌اند.
سخنگوی قوه ی‌قضائیه در خبری تکمیلی و تایید‌کننده ضمن اعلام خبر فوق اضافه می‌کند:« این فرد بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است. »
این که یکی از ابربدهکاران بانکی دستگیر شده جای بسی خوشحالی است و خسته نباشید و دستمریزادها می‌گوییم به همه کسانی که در این دستگیری و بازگردانیدن نقش داشته‌اند اما با هر دستگیری و به کشور بازگردانیدنی، افکار عمومی یک راست به سراغ نامی پر رنگ و مهم می‌رود که حالا دیگر به نوعی یک مسئله حیثیتی است.