برجام قربانی زیاده خواهی دلواپسان داخلی و خارجی


رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در رشته توئیتی با اشاره به عوامل ناکامی برجام نوشت: برجام قربانی زیادهخواهی دوسویه شد؛ دلواپسانی عرب زبان و عبری زبان که به آمریکاییها میگفتند چرا زیاد دادید و کم گرفتید و دلواپسانی فارسی زبان که به ایرانیها میگفتند چرا کم گرفتید و زیاد دادید.

به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا در رشته توییتر نوشت: برجام قربانی زیاده خواهی دوسویه شد؛ دلواپسانی عرب زبان و عبری زبان که به آمریکاییها میگفتند چرا زیاد دادید و کم گرفتید و دلواپسانی فارسی زبان که به ایرانیها میگفتند چرا کم گرفتید و زیاد دادید. هر دو طرف به ظاهر بسیار بیشتر میخواستند ولی در عمل هر دو بسیار کمتر بدست آوردند.

آشنا همچنین در رشته توییتهای دیگر به بخشهایی از کتاب «اتاقی که در آن اتفاق افتاد»، «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اشاره کرد و به نقل از او نوشت: «این توافق اگر چه به ظاهر باید تهدیدات ناشی از برنامه تسلیحات هسته ای ایران را حل میکرد اما هیچ کاری نکرد، بلکه در حقیقت، با ارائه یک راه حل قلابی، توجهات را از خطرات منحرف می کرد و موجب رفع تحریمهای اقتصادی میشد- که رنج و فشار قابل توجهی به اقتصاد ایران تحمیل کرده بود -و در عین حال به تهران اجازه میداد اساساً بدون مانع عمل کند.»

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به نقل از بولتون افزود: «علاوه بر این، این توافق به طور جدی تهدیدات دیگری را که ایران ایجاد کرده بود برطرف نکرد. برنامه موشکی بالستیک این کشور (تلاشی کاملاً پنهان برای توسعه حاملهای سلاحهای هسته ای). نقش مداوم آن به عنوان بانکدار مرکزی جهان در زمینه تروریسم بین المللی؛ و فعالیت بدخیم دیگر آن در منطقه، از طریق مداخله و قدرت گرفتن روزافزون نیروی قدس، بازوی نظامی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عراق، سوریه، لبنان، یمن و جاهای دیگر آیت اللههای ...تهران با رهایی از بند تحریمها و بهره مند شدن از انتقال ۱۵۰ میلیون دلار پول پالت در هواپیماهای باری و آزاد شدن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی در سطح جهان، دوباره فعالیت خود را ادامه دادند.»