صادرات برق ایران به افغانستان افزایش مییابد


گروه انرژی: وزیر نیرو گفت: در حال حاضر میزان صادرات برق به افغانستان کم است اما یکی از پروژههای وزارت نیرو سرمایه گذاری برای احداث یک خط ۲۲۰ کیلوولت جدید است که طبیعتا با احداث این خط ظرفیت صادرات به افغانستان افزایش مییابد.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در حاشیه نشست با حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای افزایش صادرات برق به کشور افغانستان گفت: صادرات برق به افغانستان و سایر کشورهای همسایه یکی از اجزای طرح جامع همکاریهای اقتصادی است لذا آن چه بنا داریم این است که سهم خودمان را در توسعه صنعت برق کشور همسایه و برادرمان افغانستان ایفا کنیم.

عملیاتی شدن ۲۰ پروژه برقی میان ایران و افغانستان

وی با بیان این که ۲۰ پروژه برقی برای کشور افغانستان تعریف شده است، تصریح کرد: این پروژههای ۲۰ گانه بعد از سفر سال گذشته من به کشور افغانستان طراحی شد که شامل ایجاد ظرفیت تعمیر برای توربینهای آسیب دیده در افغانستان، ایجاد ظرفیت تعمیر برای هزاران ترانس آسیب دیده در افغانستان و همچنین شامل کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع افغانستان و ایجاد ظرفیتهای تخصصی آموزش نیروی انسانی میشود.وی افزود: طبیعتا تا زمانی که این کشور نیاز داشته باشد و امکان آن نیز برای ما فراهم باشد صادرات برق خواهیم داشت و اکنون به دنبال ایجاد راهکارهای برای توسعه صادرات به این کشور هستیم.

سند جامع همکاریهای بلندمدت تهران _ کابل امضا میشود

وی به پیشنهاد برگزاری دو نمایشگاه تخصصی برای عرضه ظرفیتهای خدمات فنی و مهندسی ایران یکی در کابل و دیگری در هرات در سال جاری اشاره کرد و گفت: همچنین اجلاس ششم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در کابل برگزار میشود که تا آن زمان سند جامع همکاریهای درازمدت دو کشور هم نهایی و امضا خواهد شد.

مذاکره با افغانستان برای حوزه هریرود آغاز شد

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توافقات مشکلات حقآبه کشاورزان هیرمند و سیستان را حل میکند، گفت: آنچه که کشاورزان در مورد حقآبه، مطرح میکنند، عمدتاً داخلی است و از رودخانهها و قنوات و سایر منابع حقآبههایی دارند. آنچه بین ما و افغانستان مطرح میشود مربوط به معاهده سال ۵۱ است.

وی با بیان اینکه این یک معاهده محترم بین ما و کشور افغانستان است و همکاریهای خوبی نیز در حال انجام است، اظهار کرد: یک هیات در این معاهده وجد دارد که میبایست سالی چند بار با یگدیگر دیدار داشته باشند و و راجع به کارهای ضروری اجرای آن معاهده توافقت کنند. او

با بیان اینکه این هیئت فعال و در حال انجام کارهای خود است، تصریح کرد: در حال حاضر در رابطه با بحث حقآبه هیرمند مشکلی نداریم و مذاکراتی هم در ارتباط با حوزه هریرود در شمال شرق آغاز کردیم و توافقات خوبی نیز آنجا انجام گرفته است. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه زمانی که معاهدات با کشور همسایه قطعی باشد و اجرایی شود، حقآبههای داخلی بخشی که به آن منابع آبی باز میگردد را با اطمینان بیشتری تدارک میشود. به هر حال در منطقه سیستان مشکلات آبی اعم از بحث هیرمند است. امیدوار هستیم که بهبودی که در شرایط اقلیمی در یکی دو سال اخیر شاهد بودیم استمرار داشته باشد