تصویب قطعنامه ضدایرانی با اعمال فشار آمریکایی ها


 

نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است جمهوری اسلامی میتوانست با اقدامات پیشگیرانه مانع تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران شود. بیژن نوباوه در گفت و گو با خانه ملت، ضمن انتقاد از تصویب قطعنامه ای به پیشنهاد سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: کشورهای اروپایی تلاش دارند تحت فشار آمریکا، از تمام ظرفیت ها برای فشار وارد کردن بر ایران استفاده کنند. نماینده تهران با بیان اینکه اروپایی ها تحت فشار آمریکا سعی دارند پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت ببرند، اظهار داشت: اساسا نوع همکاری ما با نظام پادمانی یا NPT به صورت داوطلبانه است از این رو رأیی که علیه ایران داده شده کاملا بر اساس لابی گری بود. وی با اشاره به رأی چین و روسیه در مخالفت با قطعنامه شورای حکام علیه ایران، گفت: رأی این دو کشور مبین غیرقانونی بودن رویه است و نکته مهم اینجا است که اگر پیش از تصویب قطعنامه اقدام پیشگیرانه کرده بودیم این اتفاق نمی افتاد.

نوباوه در ادامه خروج از پروتکل الحاقی را یکی از بحث های مقاومت فعال علیه تلاش آمریکایی اروپایی ها دانست و افزود: اگر یک هفته پیش اقدامات خود را عملیاتی کرده بودیم قطعا قطعنامه علیه ما تصویب نمی شد و این از بی تدبیری ما است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نماینده ایران در آژانس از ۱۰ روز پیش اعلام کرده بود که هرگز چنین قطعنامه ای علیه ایران صادر نمی شود اما این اتفاق افتاد