تکمیل آزادراه تهران- شمال تا ٥ سال آینده


گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی از تحویل قطعه دوم آزادراه تهران- شمال به صورت کامل تا پنج سال آینده خبر داد و گفت: خارجیها برای تامین مالی این پروژه حضور ندارند.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در افتتاح قطعه اول آزادراه تهران- شمال وعده بهرهبرداری از باند رفت قطعه دوم تا سال ۱۴۰۰ را دادیم، گفت: درحال حاضر از آخرین وضعیت پروژه قطعه دوم آزادراه تهران- شمال به همراه آقایان فتاح و نوبخت بازدید کردیم و امیدواریم با تامین مالی مورد نیاز بتوانیم وعده داده شده را محقق سازیم.

اسلامی با بیان اینکه بنا داریم فعلا باند رفت قطعه دوم را بسازیم همچنین از جاده فعلی هم برای رفت و آمد مردم استفاده کنیم، ادامه داد: با افتتاح تونل البرز گام مهمی در ساخت باند رفت قطعه دوم برمیداریم و ساخت این بخش از پروژه هم باعث کاهش مدتزمان سفر مردم خواهد شد. وی تاکید کرد: دولت در شرایط سخت مالی قرار دارد اما با این وجود با اراده کامل با بنیاد مستضعفان متفقالقول هستیم تا قطعه دوم را بسازیم.وزیر راه و شهرسازی از اتمام ساخت قطعه دوم آزادراه در پنج سال آینده خبر داد و گفت: تا پنج سال آینده قطعه دوم را به طور کامل تحویل میدهیم. اسلامی ادامه داد: سهم دولت از تامین مالی قطعه دوم آزادراه تهران- شمال ۵۰ درصد است و امیدواریم ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای احداث باند رفت آزادراه تهران- شمال محقق شود که در این صورت این پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری میرسد. وی اظهار داشت: برای تحویل پروژه در موعد مقرر ، در برخی از مناطق حتی به صورت سهشیفت کار میشود تا حتی بتوانیم زودتر از موعد باند رفت قطعه دو را تحویل دهیم. البته نقاط بحرانی در این منطقه زیاد است.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر منتفی شدن تامین مالی از سوی خارجیها برای احداث قطعات باقی مانده آزادراه تهران- شمال تاکید کرد: در یک مقطع کوتاهی تامین مالی از سوی کشورهای خارجی مطرح شد اما هیچوقت خارجیها برای تامین مالی حضور نداشتند و نخواهند داشت.

ظرف دو هفته آینده ۴۵۰ میلیارد تومان به پروژه تهران-شمال تزریق میشود

در ادامه نوبخت معاون رئیس جمهور با بیان اینکه پروژه آزادراه تهران- شمال با همکاری دولت و بنیاد مستضعفان در حال ساخت است، اظهار داشت: در بازدیدهایی با آقای فتاح به این توافق رسیدیم که قطعه یک آزادراه تهران- شمال در سال ۹۸ به افتتاح برسد که این تعهد به اجرا رسید.وی افزود: قطعه دوم آزادراه تهران- شمال به طول ۲۲ کیلومتر دارای ۱۶ کیلومتر تونل و پل است که ۶۴۰۰ متر آن به تونل اختصاص دارد.نوبخت با بیان اینکه ساخت این قطعه به ۳۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد، گفت: ۹۰۰ میلیارد تومان آن به صورت مشترک با بنیاد مستضعفان پرداخت کردهایم که ۲۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است. از این مقدار، سهم دولت ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که ظرف دو هفته آینده به پروژه تزریق میشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بنیاد مستضعفان هم مانند دولت از این موضوع مطلع است که افتتاح یک روز زودتر این پروژه چقدر میتواند در رفاه مردم اثرگذار باشد. بنابراین هدف مشترک ما ساخت هرچه سریعتر این پروژه است.نوبخت ادامه داد: مهمترین قطعه منطقه دوم آزادراه تهران- شمال تونل ۶۴۰۰ متری است که درحال حاضر از آن عبور کردیم و با ساخت آن بخش مهمی از پروژه به احداث میرسد.

افتتاح یک باند قطعه دوم آزادراه شمال تا اردیبهشت ۱۴۰۰

وی از احداث قطعه دوم آزادراه تهران- شمال در باند رفت تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: منابع مالی دولت محدود است اما پروژهها اولویتبندی شدند و اولویت ارائه منابع مالی با پروژههایی است که امسال میتوانند به افتتاح برسند.معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در مرحله اول یک باند از قطعه دوم به افتتاح میرسد و از لاین فعلی مسیر هم استفاده خواهیم کرد.نوبخت با اشاره به ایجاد رفاه با ساخت پروژههای عمرانی برای مردم گفت: با ساخت قطعه دوم آزادراه تهران- شمال دو ساعت از مسیر تهران تا چالوس کاهش پیدا میکند.