ریشه های روانی گرانی دلار


کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

دلار بر مدار گرانی قرار دارد در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده است. نه تحریم جدیدی اتفاق افتاده، نه به کشورمان حمله نظامی شده، نه درگیر سیل و زلزله شده ایم، نه قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش ( البته بدون اطلاع رییس جمهور) یافته و خلاصه اینکه هیچ بهانه ای برای گرانی ارز وجود ندارد

ادامه از همین صفحه... در این شرایط باید پاسخ داده شود که چرا قیمت دلار در کشور ما رشد ۸۰ درصدی را داشته است. سابقه تمامی گرانیها از جمله دلار نشان داده که سایه مافیا بر اقتصاد ایران سنگینی می کند به نوعی که همواره یک جمشید بسم الله وجود دارد که بازیگردان سیاست های مافیایی می شود. اگر باور کنیم که این ادعای درستی است، باید مشخص شود که چرا این مافیا آزادانه و بدون محدودیت در همه عرصه ها یکه تازی می کند؟ آیا دادگاه طبری و مرگ نابهنگام قاضی منصوری می تواند وجود مافیای فساد را اثبات کند؟ اما نکته مهمی که در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود، سوار شدن باندهای فساد و مافیا بر هیجانات کاذب مردم است. کافی است قیمت دلار ۱۰۰ تومان گران شود و شایعه گرانی در بین مردم گسترش یابد. آنگاه مردم از همه جا بی خبر مانند ابزار دست دشمن، به بازار هجوم می آورند و با ایجاد تقاضای کاذب، باعث گران شدن قیمت می شوند. اتفاقی که در گذشته نیز شاهد بودیم. هنوز بخاطر داریم که یک شبه قیمت دستمال کاغذی، پوشک بچه، رب، تن ماهی و... رشد وحشتناکی داشت و هیچ کس سوال نکرد مگر یک شبه تعداد نوزادان چند برابر شده که تقاضا برای پوشک چنان شد یا مردم به جای سه وعده غذایی رب خوردند که با کاهش و رشد قیمت رب رو به رو شدیم. ریشه تمامی گرانی ها در ولع مردم به پیمودن ره صد ساله در یک شب است. البته بی ارزش شدن پول ملی نیز در این ماجرا بی تاثیر نیست. هنگامی که مردم نگران بی ارزش شدن پولهایشان هستند، هجوم آوردن به خرید کالاهای گوناگون تا حدودی قابل توجیه است.