مشاوران املاک برنده بازی گرانی مسکن


محمدرضا رضایی کوچی

رئیس کمیسیون عمران

مدتهاســت شاهد رشد بی رویه قیمت مسکن هستیم و در این بین هیچ کس مسوولیت گرانی و آشفته بازار مسکن را نمی پذیرد. البته بخشهای بسیاری متهم به تاثیرگذاری در این بحران هستند که نقش مخرب مشاوران املاک در قیمت مسکن واضح و آشکار است. متأسفانه عملکرد دفاتر مشاوران املاک در چند سال اخیر موجب شده که قیمت مسکن نه تنها کاهش نیابد، بلکه این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها شده است.

اینکه مشاوران املاک تا چه اندازه نقش دارند، نیاز به بررسی همه جانبه دارد اما یکی از مسائل مرتبط با عملکرد مشاوران املاک، موضوع تعرفه و کمیسیون دریافتی در این دفاتر است، در شرایط کنونی به گفته مسئولان اتحادیه مشاوران املاک، میزان تعرفه دریافتی حدود نیم درصد است، براساس این روش، مشاوران املاک درصدی از قیمت فروش مسکن را به عنوان حق کمیسیون بر می دارند. روش کنونی در دریافت کمیسیون به گونه ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمت ها در بازار مسکن ترغیب می شوند، زیرا هر چه قیمت مسکن افزایش یابد، حق کمیسیون و سود آن ها بالا می رود. با وضعیت کنونی اگر قیمت مسکن نزولی شود، مشاوران املاک برای جلوگیری از کاهش حق کمیسیونشان، از کاهش قیمت ها جلوگیری خواهند کرد. البته برای کنترل این مسایل نیاز به تصمیم گیری های جدی و قطعی داریم که لزوم تغییر تعرفه گذاری مشاوران املاک یکی از این موارد است. بی شک باید حق کمیسیون مشاوران املاک باید ثابت باشد، تا مشاوران املاک از محل افزایش قیمت مسکن به سودهای کلان نرسند، در صورت اصلاح می توان از مشاوران املاک برای مدیریت بازار مسکن استفاده کرد. نکته دیگر ضعف نظارت است که در همه زمینه ها مشاهده می شود. بنابر این وزارت راه و شهرسازی با توجه به وضعیت بحرانی بازار مسکن، باید نظارت ویژه ای بر عملکرد مشاوران املاک داشته باشد.