بلیط هواپیما

مجلس از راس امور خارج شده است!

مصطفی میرسلیم به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم معتقد است؛ مجلس در راس امور نیست و باید تلاش نمایندگان و متولیان امر در جهت بازگرداندن جایگاه واقعی به این نهاد قانونگذاری باشد.
او که زمانی داعیه ریاست جمهوری را نیز داشت، با همان نگاه نقادانه دوران مناظره‌های انتخاباتی می‌گوید؛ نمایندگان باید تمام تمرکز خود را معطوف به وظایف نمایندگی خود کنند. هیئت رئیسه مجلس نیز وظیفه دارد با دوری از رفتارهای خارج از عرف، در مسیر پاسخگویی و برآورده کردن انتظارات نمایندگان گام بردارد.
آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده گفتگوی خبرآنلاین با سید مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران است.
=این جانب شخصا با ملاحظه برخی کاستی‌ها تذکرات برادرانه خود را تقدیم هیئت رئیسه کرده‌ام و یقین دارم که آنها شیفته نام و عنوان هیئت رئیسه نخواهند شد و با اصالت دادن به خدمتگزاری، نواقص کار خود را برطرف خواهند کرد؛ در راس این هیئت رئیسه شخص رئیس مجلس قرار گرفته که قطعا باید از همه وارسته‌تر باشد و وجود و مراقبتش بر نحوه ایفای وظایف دیگر اعضای هیئت رئیسه، ضامن موفقیت جمعی آنها و عملکرد درست کل مجلس شود.

=در مجلس غیر از امور نمایندگان که محور تمام فعالیتها است، امور اداری و مالی و استخدامی، امور حراست و حفاظت و همچنین خدمات فنی و تخصصی و جاری قرار دارد که بسیار در هم تنیده است و بدانید که پیشبرد صحیح آنها کار ساده‌ای نیست و وقتی برای سرخاراندن و گشت و‌گذار و کار سیاسی دیگر به هیئت رئیسه نمی‌دهد و اگر آنها گرفتار این حواشی شدند بدانید کار اصلی خود را فدا کرده اند.
=هنوز زود است که بتوان درباره مجلس یازدهم و قابلیت‌های آن نظر داد. البته این مجلس استثنائی است اما آنچه از ده دوره قبلی مجلس به ما رسیده حاوی برخی ناهنجاری‌ها است که به تدریج بر هم افزوده شده و مجلس را از در راس امور بودن خارج کرده و برخی نمایندگان را به انحراف کشانده و به جایگاه مجلس صدمه زده است.
=آنچه تا امروز به آن رسیده‌ام این است که مهمترین جایگاه سیاسی کشور مجلس است و تا مجلس درست و شایسته عمل نکند، دولت کارآیی لازم را نمی‌یابد و اصلاح نمی‌شود و نابسامانی‌ها آن چنان پیچیده می‌شود که اصلاح آن از توان دستگاه قضائی هم خارج می‌شود؛ بنابراین سرچشمه اصلاح امور کشور در مجلس است و اصلاح مجلس هم دوجنبه دارد یکی به داخل مجلس برمی گردد و قانون آیین نامه داخلی و طرز کار آن و دیگری به خارج مجلس برمی گردد.