بازار خودرو سر سازش ندارد

چندي است که فاصله 100درصدي قيمت کارخانه‌اي و بازاري خودروهاي داخلي و مونتاژي در بازار خودرو ايران، موجب حيرت همگان شده است. فعالان اين صنعت مي‌گويند اگر تنها بخشي از اين اختلاف قيمت اصلاح شود، توليد و عرضه افزايش مي‌يابد و اينگونه است که التهاب از اين بازار رخت بر مي‌بندد و از زيان انباشته‌اي که اخيرا حدود 80 هزار ميليارد تومان عنوان شده است، کاسته مي‌شود. افزون بر اين، محاسبات انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو از پرداخت بيش از 100 هزار ميليارد توماني مابه‌التفاوت قيمت کارخانه‌اي و بازاري خودروها از سوي مردم در مدت يک سال خبر مي‌دهد که به جيب دلالان روانه شده است. در چنين شرايطي، چندي پيش يکي از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس به خبرگزاري ايرنا از طرح اين کميسيون براي ساماندهي صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات اين حوزه خبر داد. در اين طرح، مواردي همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعيين سود مشارکت خودروهاي پيش‌فروش شده توسط خودروساز و تعيين قيمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه يک بار توسط شوراي رقابت ديده شده است. با اين‌حال برخي بر اين باورند که اين طرح در عمل با مشکلاتي مواجه است که عملياتي‌شدن آن را سخت مي‌کند، چراکه حضور خودرو در بورس نخستين تجربه از اين دست در جهان است که با پيچيدگي‌هاي خاص خود همراه است. در مقابل، ترجيح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازي بر قيمت‌گذاري در حاشيه بازار به جاي کشف قيمت در بورس است.
پول‌هايي که روانه جيب دلالان مي‌شود
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات اين انجمن از پرداخت بيش از 100 هزار ميليارد توماني مابه‌التفاوت قيمت کارخانه‌اي و بازاري خودروها از سوي مردم در مدت يک سال است. آرش محبي‌نژاد، در گفت‌وگو با ايرنا افزود: انجمن خودروسازان ايران در پژوهش مشابه، اين رقم را بيش از 130 هزار ميليارد تومان تخمين زده و مقايسه اين ارقام که فقط به جيب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود 80 هزار ميليارد توماني زيان زنجيره خودرو و قطعه‌سازي، حاکي از عمق فاجعه در اين صنايع است.
انتقاد از طرح ناپخته مجلس
استاد دانشگاه علم و صنعت نيز با بيان اينکه در دو سال و نيم گذشته به‌جاي توجه به توليد به بازار خودرو پرداخته‌ايم که سياستي اشتباه بوده است، گفت: امروز براي خروج از آشفته بازار خودرو و صنعت خودروسازي، راهي جز توجه به توليد نمانده است که آن هم از مسير آزادسازي قيمت‌ها مي‌گذرد. اميرحسن کاکايي با اشاره به برگزاري نشست تخصصي نقد و بررسي طرح تحول بازار صنعت خودرو با حضور برخي نمايندگان مجلس، کارشناسان وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان، افزود: طرح فعلي مجلس بسيار ناپخته و ناقص است و در درون خود تضادهاي زيادي دارد.