مکتب، منش و راه سردار سلیمانی، سرمشق مجاهدان جبهه مقاومت اسلامیسردار رمضان شریف
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه

در آستانه فرارسیدن نخســـتین ســالـگرد شهادت ســردار دل‌ها «سپهبد پاسدار حاج قاســـم ســـلیمانی» قهرمان ملت ایران و امــــت اســـلامـــی و شـــهید ابومهـــدی المهندس و شهدای همـــراه در جـــنایت رژیم تروریست امریکا در بغداد، فضای کشورهای منطقه مشحون از عطر شهیدان و آکنده از عشق و دلدادگی به سیدالشهدای مقاومت است. در این فضای پر شور و شعور آنچه پر تلألو است، مکتب شهید سلیمانی و شاخص‌ها و صفات منحصر به فرد شخصیتی حاج قاسم و آموزه‌های آن برای نسل‌های امروز و آینده ایران عزیز و بلکه مجاهدان مقاومت در اقصی نقاط جهان است، که بی‌تردید می‌تواند منشأ حرکت، پویایی و نقش‌آفرینی‌های سترگ آنان در صحنه‌های سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گیرد.