بلیط هواپیما

همکاری های امنیتی ایران و روسیه پایاپای خواهدبود

 
عليرضا پاک فطرت | نماينده مردم شيراز و زرقان در مجلس شوراي اسلامي
 ضرورت دارد با کشور روسيه به‌عنوان همسايه ايران و ساير کشور‌هاي پيراموني در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و همکاري داشته باشيم. وقتي بناست ارتباطي با کشوري ديگر برقرار شود، ضرورت دارد در بحث امنيتي، اين کشور‌ها يکديگر را کمک کنند و اين همکاري نبايد در چارچوبي باشد که ضربه‌اي به امنيت ايران وارد شود. همه کشور‌ها در رابطه با مسائل امنيتي، با حواس‌جمعي کار مي‌کنند و همانگونه که ايران با افغانستان و پاکستان و ساير دولتهاي خارجي به تناسب نياز و ضرورت‌ها همکاري امنيتي دارد، با کشور روسيه هم بايد به‌عنوان کشوري که به تکنولوژي‌ هاي پيشرفته در حوزه هاي امنيتي و سايبري دسترسي دارد همکاري هاي متقابل تعريف شود.همکاري ايران و روسيه در حوزه امنيتي، بايد متقابل و متعادل باشد. ضرورت دارد به يک نکته توجه شود؛ انقلاب ما، انقلابِ نه شرقي و نه غربي است. از اين‌رو، بايد مستقل زندگي کنيم و روي پاي خودمان بايستيم. همکاري با روسيه و ساير کشورها در حدي که شرايط اقتضاء مي‌کند و ضربه‌اي به مسائل امنيتي ما وارد نشود و مسائل محرمانه و فوق‌محرمانه ما به دست ديگر کشور‌ها نيفتد، تعريف شده و همکاري بايد دو طرفه باشد. به برکت رهبري و دفاع مقدس چيزي کم از روسيه نداريم. اگر روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل حق وتو دارد، ايران هم به برکت خون شهدا، هشت سال دفاع مقدس و مديريت رهبري معظم انقلاب اسلامي،به‌عنوان يک ابرقدرت نوظهور چيزي کمتر از روسيه نداريم، پس اين تعاملات بايد پاياپاي باشد، همان‌طور که به نظرم تاکنون هم بوده است و دليلي ندارد در اين موضوع خاص، امتيازات بيشتري بدهيم. درهمکاريهاي امنيتي مواظبت خواهيم کرد تا نفوذ رخ ندهد.نظارت مجلس براين لايحه توام باحساسيت ويژه خواهد بود به عنوان يکي از نمايندگان مجلس، روي اين لايحه حساسيت دارم و فرقي ندارد که طرف قرارداد روسيه باشد يا افغانستان، پاکستان يا کشور‌هاي حوزه خيلج‌فارس و همه از نظر من، در يک سطح هستند و از همه بايد به يک اندازه اطلاعات گرفت و اطلاعات داد. مجلس هم،درچارچوب قانون اساسي و شعار‌هاي انقلابي مثل نه شرقي و نه غربي عمل خواهد کرد ودر همکاري‌هاي امنيتي مواظبت خواهيم کرد تا نفوذ رخ ندهد.