ضرغامي : ديگر نمي‌شود سخت‌گيري کرد، بايد فضا را باز کنيم

آرمان امروز: وزير ميراث فرهنگي و گردشگري تاکيد کرد که بايد فضا را باز کنيم، مردم را درک کنيم و به مردم سخت گيري نکنيم.
عزت الله ضرغامي در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان اينکه در راستاي توسعه گردشگري در کشور و افزايش نشاط اجتماعي در جامعه بايد فضا را باز کنيم ، مردم را درک کنيم و سخت گيري به مردم نکنيم گفت : همه اين اقدامات را بايد در چارچوب شرع و دستورات الهي انجام دهيم و اين موضوع مي‌تواند گردشگري داخلي در کشور ما نيز افزايش دهد.
وزير گردشگري و ميراث فرهنگي با بيان اينکه سال گذشته آقاي سالار عقيلي چند کنسرت برگزار کردند مثلا در ارگ بم 20 هزار نفر همراه با خانواده آمدند و از اين فضا استفاده کردند، گفت: متاسفانه بعضا تنگ نظري وجود دارد. من چند وقت پيش در نمايشگاه دستاوردهاي بانوان شرکت کردم و توئيتي زدم که متاسفانه چند نفر خيلي تندروي کردند و رفتار ناشايستي داشتند و تعدادي از خانم‌ها در اين مراسم به صورت آئيني و همخواني محتواي بسيار خوبي را در وصف پيامبر و امام علي (ع) اجرا کردند و هيچ مشکل شرعي هم نداشت. ديگر نمي‌شود، آنقدر سختگيري کرد و من به آن آقايي که اشکال مي‌گيرد و رفتارها و برخوردهاي تند مي‌کند مي‌گويم که اگر تحريک مي‌شود، نگاه نکند.