زلزله خاموش پنج منطقه پایتخت را تهدید می‌کند

آرمان امروز:‌ براساس آمار در جنوب، مرکز و دشت‌هاي غرب و جنوب غرب استان تهران شاهد بيشترين فرونشست است. در اين شرايط سرپرست اداره کل محيط زيست شهرداري تهران با بيان اينکه منطقه 17 تهران تحت تاثير فرونشست زمين قرار دارد گفت: «تهران رکورددار فرونشست زمين در جهان است، مناطق 16، 17، 18، 19 و 20 شهرداري تهران و همچنين شهرهاي اسلامشهر، شهريار، چهاردانگه، نسيم‌شهر، صباشهر و کهريزک تحت تاثير فرونشست دشت تهران قرار دارند.» با اين حالکانون اصلي فرونشست زمين در جنوب تهران، در مناطق ياد شده است که در دو سال گذشته منطقه‌هاي همجوار 16- 20 به آن اضافه شده است. اين پديده به‌صورت زون‌هاي مختلف خود را نشان مي‌دهد که نقطه مرکزي آن از عدد بالاتري برخوردار است. بالاترين عدد فرونشست زمين مربوط به مناطق جنوب شهري تهران با 24 سانتي‌متر است، اما حاشيه آن تا فرودگاه مهرآباد و مرز فرودگاه امام گسترش پيدا کرده است. نقطه مرکزي اين زون در منطقه 17-18-19 قرار دارد و هر چقدر از مرکز آن دور مي‌شويم از ميزان شدت فرونشست زمين کاسته مي‌شود. شمال فرونشست نيز از ميدان انقلاب عبور کرده و بي‌ترديد اگر اقدام موثري در رابطه با کنترل آن صورت نگيرد، اين وضعيت هشدار به فاجعه تبديل خواهد شد.
علي بيت اللهي مدير بخش مرکز زلزله شناسي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در رابطه با اين موضوع به «آرمان امروز» مي‌گويد: کشور ما، تنها منطقه‌اي در جهان محسوب است که بيشترين آمار فرونشست را دارد. وقتي اعلام مي‌کنيم که فرونشست زمين به 24 سانتي‌متر رسيده است، يعني اين عدد در يک دهه اخير و به‌صورت تدريجي شکل گرفته و هر سال 2.4 سانتي متر زمين به‌صورت نامحسوس نشست کرده و به شکل انحنا در مي‌آيد. زمين منحني شده براي تاسيساتي همچون خطوط راه‌آهن و لوله‌هاي نفت که يک خط صاف را دنبال مي‌کنند، بزرگترين تهديد به شمار مي‌رود. از سوي ديگر اگر ساختمان و برج‌ بلند در اين مناطق باشد، پي ساختمان‌ها دچار نشست و سستي مي‌شوند و در اسکلت ساختمان‌ها شکاف به وجود خواهد آورد و با يک زلزله ضعيف ساختمان‌ها به راحتي فرو مي‌ريزند. از سوي ديگر لوله‌هاي فاضلاب به‌صورت تراز مواد داخل‌شان را هدايت مي‌کنند و اگر در يک زون انحناي زمين باعث خميدگي لوله‌هاي فاضلاب شود، محل اتصالات لوله‌ها از يکديگر جدا مي‌شوند و نشت مواد فاضلاب و مشکلات زيست محيطي را به همراه خواهند داشت. ما در جنوب تهران مخزن نفت شهرري را داريم که از طريق لوله‌هاي داخل زمين مواد سوختي را به اقصي نقاط شهر تهران هدايت مي‌کنند، اين لوله‌ها با خم شدنشان امکان بروز فاجعه زيست محيطي و خطر براي ساکنان مناطق را دارند. ترک خوردن جاده‌ها و پل‌ها نيز کمترين آسيب تشديد و بي‌توجه‌اي به پديده فرونشست است. ما داريم به اين شرايط نزديک مي‌شويم و اگر هر کدام از اين اتفاقات رخ دهد، مي‌تواند فاجعه بار باشد.